Ce este şi mai îngrijorător este faptul că a scăzut şi consumul de energie în 2012, iar datele de primul trimestru al acestui an indică acelaşi trend.

Potrivit raportului anual publicat recent de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), consumul intern calculat pe baza energiei electrice livrate în reţele si a soldului import-export a fost de aproximativ 52,36 TWh, cu 2,6% mai mic decât cel din 2011. “Cu excepţia lunilor februarie, iunie si iulie 2012, când nivelele consumului intern calculat în modul descris mai sus a fost mai mare decât în lunile corespunzătoare anului 2011, consumul intern a înregistrat lunar scăderi procentuale de o cifră, cea mai mică dintre ele fiind cea din luna august (0,7%) si cea mai mare, cea din luna noiembrie (6,7%)”, se menţionează în raportul ANRE.

Aşa cum menţionam şi mai sus, trendul a fost menţinut şi în 2013, consumul final de energie electrică pe primele trei luni ale acestui an fiind de 13,1 TWh, cu 4,5% mai mic faţă de trimestrul I al anului trecut, potrivit datelor comunicate în urmă cu câteva zile de Institutul Naţional de Statistică. Conform INS, iluminatul public a înregistrat o scădere de 9,5%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 1,7%. 

Situaţia este şi mai dezastruoasă, dacă termenul nu este prea dur, în ceea ce priveşte datele pe lunile aprilie şi mai. De exemplu, vacanţa prelungită de Paşte a dus la un consum scăzut, iar producţia a fost concentrată în special pe hidro, care a ajuns, conform imaginii de mai jos (grafic 1), pe 7 mai să acopere peste jumătate din producţia totală de energie, conform datelor Transelectrica. Trebuie menţionat faptul că în acea zi, la centrala de la Cernavodă funcţiona cu ambele grupuri, însă Complexul Energetic Oltenia funcţiona la limita de avarie. De exemplu ieri, 13 mai, în intervalul orar 17:30-18:00, Hidroelectrica furniza aproape 48% din producţia totală de energie (grafic 2).

Revenind însă la datele raportate pentru anul trecut, putem observa că în România s-a importat o cantitate de cca 1402 GWh si s-au exportat 1149 GWh; valorile respective nu reprezintă fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor lunare realizate de operatorul de transport si sistem (OTS), se menţionează în raportul ANRE.

“Comparativ cu anul 2011, importul a crescut cu circa 35%, în timp ce exportul a scăzut cu mai mult de 61%, atât cel realizat de furnizorii concurenţiali, cât si cel al Hidroelectrica, din cauza deficitului de energie înregistrat de-a lungul anului, România fiind în 2012, spre deosebire de anul trecut, importator net de energie”, explică ANRE în raportul anual.

Mai mult, cantitatea totală de energie electrică livrată în reţele, în anul 2012, de producători a fost de 53,793 TWh, din care, cea livrată în reţele de producătorii deţinători de unităţi dispecerizabile a totalizat 52,10 TWh. Faţă de anul 2011, anul trecut s-au înregistrat scăderi la energia livrată pe aproape toate tipurile de combustibil convenţional, cu excepţia celui gazos. Scăderea cea mai mare s-a înregistrat la energia produsă din combustibil fosil lichid (cu 18,5%) şi sursă hidro (cu cca. 18,1%, din cauza celor două situaţii de forţă majoră din cursul anului), iar cea mai mică a fost înregistrată la energia produsă pe bază de combustibil nuclear (2,4%), această cantitate de energie rămânând la aproximativ acelaşi nivel ca si în anii precedenţi. În timp ce toate celelalte tipuri de surse, cu excepţia celei gazoase, pe baza căreia s-a produs si livrat cu aproape 3% mai mult decât în 2011 (datorată în mare parte intrării în producţie a centralei Petrom de la Brazi), au determinat scăderi ale energiei livrate în reţele, energia din sursă eoliană (produsă doar de producătorii dispecerizabili) a fost de aproape 2 ori mai mare faţă de anul trecut, ajungând la un total anual de peste 1,8 TWh. Pe lângă respectiva cantitate, cca. 1 TWh a fost produs de producătorii eolieni nedispecerizabili sau aflaţi pe parcursul anului în perioade de probă.

Pe total, în 2012, s-a înregistrat o scădere cu peste 6% a energiei electrice injectate în reţele şi produse atât din surse convenţionale, cât şi din cele neconvenţionale, din unităţi dispecerizabile, mai scrie ANRE.