Cetățenii care se mută, lucrează sau investesc în străinătate se pot lovi de dubla impozitare sau de alte dificultăți, mai ales în obținerea unei rambursări a impozitelor sau obținerea de informații cu privire la regulile de impozitare din străinătate.
În comunicarea sa, Comisia anunță proiecte referitoare la veniturile obținute în străinătate, taxele de succesiune, impozitele pe dividende, taxele de înmatriculare a autovehiculelor și comerțul electronic.
Comunicarea publicată azi urmărește, de asemenea, identificarea domeniilor în care se pot întreprinde acțiuni suplimentare atât la nivelul UE, cât și la nivel național pentru ca sistemele fiscale ale statelor membre să fie mai compatibile, astfel încât cetățenii să nu fie împiedicați să se implice în activități transfrontaliere.
Probleme ce trebuie soluționate
Problemele fiscale transnaționale reprezintă în fiecare an o parte substanțială a plângerilor și întrebărilor trimise Comisiei de către cetățenii UE. Plângerile acoperă o gamă largă de aspecte, de la dificultățile cauzate de regulile fiscale străine deosebit de complexe și lipsa de informații clare pentru cetățenii străini și până la incompatibilitatea sistemelor fiscale din diverse state membre.
Lucrătorii transfrontalieri întâmpină dificultăți în obținerea de alocații, scutiri și deduceri fiscale de la autoritățile fiscale străine și sunt supuși frecvent dublei impozitări. Cetățenii care cumpără proprietăți imobiliare în străinătate sunt excluși în mod frecvent de la scutirile fiscale sau trebuie să plătească taxe imobiliare mai ridicate decât rezidenții, în timp ce cetățenii care se mută în străinătate sau își cumpără o mașină din altă țară plătesc taxele de înmatriculare de două ori.
Persoanele care obțin venituri din investiții în străinătate sunt de părere că obținerea unei scutiri de la reținerea la sursă a taxelor într-o altă țară este foarte dificilă. Numeroase persoane care au investit într-un fond de pensii din străinătate se lovesc de probleme legate de deducerile și transferurile transnaționale, în timp ce moștenirile din alt stat membru sunt supuse adesea dubei impozitări sau unei taxe de succesiune mai mari.
De asemenea, dezvoltarea comerțului electronic este puternic perturbată de obstacolele fiscale, cum ar fi regulile de TVA complicate și cerințele de raportare, astfel încât doar 7% din bunurile comercializate în UE sunt cumpărate online din alt stat membru. Jumătate de procedurile în încălcarea legislației comunitare inițiate de Comisie în domeniul fiscal într-un an pornesc de la plângerile cetățenilor. Procedurile în încălcarea legislației comunitare nu rezolvă însă în totalitate problemele.
Cea mai bună modalitate de soluționare a problemelor de genul dublei impozitări și a complexității administrative este buna cooperare dintre statele membre. Conform comunicării publicate azi, statele membre ar trebui să elaboreze și să implementeze măsurile și practicile fiscale într-o asemenea manieră încât cetățenii să nu fie împiedicați să se implice în activități transfrontaliere. De asemenea, ele ar trebui să coopereze mai strâns pentru ca regulile fiscale divergente să nu ridice obstacole și bariere în fața bunei funcționări a pieței unice.
Soluționarea problemelor
Comisia intenționează să își intensifice activitățile pentru ca sistemele fiscale ale statelor membre să fie mai compatibile și să propună măsuri concrete de prevenire sau eliminare a problemelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE. Comunicarea stabilește o serie de inițiative în acest sens.
Printre acestea se numără:
– O comunicare în 2011 referitoare la dubla impozitare care să analizeze amploarea și gravitatea problemei la nivelul UE, urmată de propuneri legislative în cursul anului 2012.
– Propuneri pe la mijlocul anului 2011 pentru soluționarea problemelor legate de taxele de succesiune.
– Măsuri de soluționare a problemelor legate de dubla impozitare ce pot apărea în momentul în care un automobil care este înmatriculat pentru prima oară într-un stat membru este mutat și reînregistrat în alt stat membru.
– Extinderea sistemului de ghișee unice și la comerțul electronic astfel încât obligațiile de raportare ale societăților să fie simplificate și să le fie mai ușor acestora să ofere online bunuri și servicii clienților din străinătate. Barierele din calea comerțului electronic vor fi și ele abordate în cadrul revizuirii sistemului de TVA al UE, proces care se află în faza de consultare a părților interesate (a se vedea IP/10/1633).
– Propuneri în cursul anului 2012 pentru a soluționa problemele legate de impozitarea dividendelor plătite în altă țară.
În plus, Comisia dorește să promoveze dialogul între autoritățile naționale și părțile interesate pentru identifica acțiunile care se mai pot întreprinde pentru a simplifica măsurile fiscale în avantajul cetățenilor și al pieței interne. Printre ideile vehiculate se numără standardizarea formularelor utilizate pentru cererile de rambursare și declarațiile fiscale, puncte unice de informare unde lucrătorii și investitorii să poată obține informații fiscale fiabile și măsuri fiscale speciale la nivel național pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor mobili și transfrontalieri.