Indicele câştigului salarial real din decembrie 2011, faţă de decembrie 2010, a fost cu 3,9% mai mare. Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2011 faţă de noiembrie 2011, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 107,4%, adică a avut un plus de 7,4%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 128,8%, adică având un plus de 28,8%. Acelaşi indice este mai mare cu 8,8 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2011.

Pe de altă parte, comparativ cu luna decembrie din 2010, câştigul salarial mediu nominal net a crescut în decembrie 2011 cu 7,2%. În plus, câştigul salarial mediu nominal net a fost în decembrie 2011 de 1604 lei, în creştere faţă de noiembrie 2011 cu 113 lei (7,6), iar câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2209 lei, în creştere cu 155 lei faţă de luna noiembrie.

Cele mai mari creşteri salariale, în farma şi telecomunicaţii

În luna decembrie 2011, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv pentru sărbători şi sfârşitul de an), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna decembrie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte), precum şi a disponibilizării salariaţilor cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost de 27,1% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv de 23,4% în telecomunicaţii. Alte plusuri semnificative au fost între 17,0% şi 20,0% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de editare. Între 14,0% şi 17,0% au fost creşterile salariale în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea si distribuţia apei.

Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea în luna noiembrie a primelor ocazionale, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte) ori dificultăţile financiare din sectorul economic.

Unde au scăzut salariile

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 14,2% în alte activităţi extractive2, între 2,0% şi 4,5% în extracţia minereurilor metalifere, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite).

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie în: sănătate şi asistenţă socială (0,7%) – ca urmare a plăţii drepturilor salariale restante cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente, precum şi a disponibilizării personalului care realiza câştiguri salariale mici; administraţie publică (0,6%) – ca urmare a acordării de sume restante pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă.

În activitatea de învăţământ s-au înregistrat o uşoară scădere a câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie (-1,8%), ca urmare a reducerii plăţii cu ora a cadrelor didactice cauzată de vacanţa şcolară.

Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/20104) câştigul salarial mediu net din luna decembrie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 21,1% în sănătate şi asistenţă socială, cu 14,2% în învăţământ, respectiv cu 12,3% în administraţia publică.