"CSA precizează că decizia Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a executării Ordinului CSA nr. 15/2012 şi a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, reprezintă o primă fază procesuală şi nu este o decizie irevocabilă", se arată în comunicatul CSA.

Totodată, CSA precizează că modificarea legislaţiei secundare emisă în aplicarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor vizează atingerea obiectivului principal stabilit de legiuitor, respectiv protecţia fondului locativ din România împotriva riscurilor de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

"Prin măsurile adoptate, CSA a avut în vedere respectarea legislaţiei în vigoare şi aplicarea acesteia de către toate societăţile de asigurare în mod unitar, pentru implementarea cu succes a proiectului iniţiat şi finanţat de Banca Mondială. Studiile Băncii Mondiale au arătat că locuinţele şi, implicit, populaţia României au o expunere majoră la riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Comisia (…) a avut în vedere acoperirea riscurilor de catastrofă la nivel naţional, fără a interzice încheierea asigurărilor facultative, în scopul protejării intereselor asiguraţilor (…)", menţionează arbitrul pieţei asigurărilor din România.

În acest sens, CSA recomandă proprietarilor de locuinţe să verifice condiţiile contractuale ale poliţelor facultative, iar "dacă acestea sunt de tip proporţional sau prevăd franşize pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), atunci obligaţia de a-şi asigura locuinţele, conform prevederilor legii, nu este îndeplinită".

Potrivit noilor norme ale CSA, începând cu data de 1 septembrie 2012, proprietarii de locuinţe trebuie să îşi asigure locuinţele în primul rând pentru riscurile şi sumele asigurate prevăzute în Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prin încheierea unei poliţe obligatorii.

Astfel, cei care vor dori o protecţie suplimentară, respectiv mai multe riscuri acoperite, pentru o sumă asigurată mai mare decât nivelul minim stabilit prin legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, pot încheia o asigurare facultativă. Asigurările facultative încheiate anterior datei de 1 septembrie se vor derula fără nicio modificare până la expirarea acestora.

Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuinţă se încheie pe perioade de 12 luni, până la momentul la care construcţia îşi pierde destinaţia de locuinţă, data începerii şi data încheierii valabilităţii contractului fiind precizate în PAD (poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale).

Prima de asigurare se plăteşte integral şi anticipat cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea valabilităţii PAD, astfel: 20 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip A sau 10 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip B.

Locuinţa tip A este construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

Locuinţa tip B este construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.
Sursa: Agerpres