Conform comunicatului, sancţiunea a fost aplicată deoarece potenţialilor clienţi nu le-au fost furnizate informaţiile privind toate condiţiile contractului de asigurare, precum şi informaţiile minime despre intermediar şi asigurător. De asemenea, potrivit CSA, au fost obţinute venituri din operaţiuni care exced obiectul de activitate, respectiv studii de piaţă, asiguraţii nu au fost notificaţi cu privire la încetarea activităţii, unele raportări financiare nu au fost transmise către CSA şi nu a fost desemnată o persoană care să aibă responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale.

Consiliul CSA a aprobat, totodată, cererea de încetare a activităţii Societăţii Comerciale Eurolife Broker de Asigurare S.R.L.

Potrivit CSA, măsurile dispuse în cazul Societăţii Comerciale Eurolife Broker de Asigurare S.R.L. nu au implicaţii asupra contractelor de asigurare deja încheiate, acestea continuând să îşi producă efectele în condiţiile stabilite la data semnării.
SURSA: Agerpres