Programul de guvernare elaborat de către premierul desemnat Lucian Croitoru prevede menţinerea actualului nivel al cotei de impozitare şi al taxei pe valoarea adăugată, de 16%, respectiv 19%, pe parcursul întregii perioade de guvernare, până în 2012 inclusiv.

„Guvernul îşi afirmă intenţia de menţinere a cotelor de impozitare a venitului şi profitului, precum şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la valorile existente, 16%, respectiv 19%, pe parcursul perioadei de guvernare”, se arată în documentul elaborat pentru perioada 2009-2012.

Similar programului de guvernare al Guvernului condus de Emil Boc, planul elaborat de Lucian Croitoru face referire la „raţionalizarea” structurii instituţionale a sectorului public, a numărului de angajaţi şi a costurilor asociate, o politică salarială prudentă în sectorul bugetar, creşterea nivelului veniturilor bugetare prin promovarea unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare, îmbunătăţirea colectării şi creşterea unor anumite categorii de taxe, precum accize şi taxe de mediu.

„Transparenţa cheltuielilor publice”

Croitoru propune totodată calcularea valorii impozabile a clădirilor şi terenurilor din intravilanul localităţilor prin raportarea la valoarea de piaţă a acestora, acolo unde aceasta este „vădit mai mare” decât cea determinată prin formula actuală de calcul.

„Elaborarea în regim de urgenţă a unui sistem de raportare centralizată a cheltuielilor efectuate de autorităţile locale şi instituirea unei baze de date a proiectelor de investiţii de la nivel local vor creşte transparenţa cheltuielilor publice şi ar putea conduce la economii substanţiale de resurse publice pe termen mediu”, se arată în document.

În domeniul transportului rutier, Croitoru propune instituirea unui mod echitabil de colectare a taxelor pentru infrastructură, conform principiului „plăteşti cât şi cum foloseşti” şi colectarea într-un procent ridicat a acestor taxe, precum şi reorganizarea activităţii de construcţie şi întreţinere a infrastructurii de transport rutier prin separarea în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) a activităţilor legate de autostrăzi de cele privind drumurile naţionale.

SURSA: Mediafax