Guvernul ia în calcul o creştere economică de 3,3% anul acesta, în creştere de la 2,5% cât se estima la elaborarea bugetului de stat pe anul 2015, potrivit proiectului de rectificare bugetară postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. În aceste condiţii, se propune majorarea, atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor bugetului general consolidat, pe sold, cu suma de 4,46 miliarde de lei, astfel încât deficitul bugetului general consolidat să se menţină nemodificat ca valoare nominală, respectiv 13,004 miliarde de lei. Ca pondere în PIB, deficitul creşte de la 1,83% la 1,86%, ca urmare a modificării nivelului PIB estimat pe anul 2015.

La capitolul venituri, cele mai mari creşteri sunt luate în calcul la impozitul pe profit, 810 milioane de lei, în timp ce veniturile din TVA scad cu 235 de milioane de lei. În privinţa cheltuielilor, cresc cele cu asistenţa socială, cu 1,3 miliarde de lei, şi scad cele aferente programelor cu finanţare rambursabilă, cu 169 milioane de lei.

Conform proiectului, veniturile bugetului de stat pe anul 2015 se majorează pe sold cu suma de 287,1 milioane de lei. Veniturile de la impozitul pe profit cresc cu 810,7 milioane de lei pe fondul majorării încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015 şi al evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici, iar impozitul pe venit se majorează cu 762,4 milioane de lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015 şi al evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici."Din acea stă influenţă, suma de 463,4 milioane de lei reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale", se arată în proiectul de ordonanţă.

Mai puţin din TVA şi mai mult de la accize

În schimb, impozitele şi taxele pe proprietate se diminuează cu 549,8 milioane de lei, la fel ca şi veniturile din Taxa pe Valoarea Adăugată, care scad cu 252,6 milioane de lei. "Estimările sunt influenţate negativ de impactul aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar şi pozitiv, de creşterea încasărilor în primul semestru al anului 2015 şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici. Din această influenţă, suma de 1,309 miliarde de lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată alocate bugetelor locale", se mai arată în proiect.

Veniturile din accize se majorează cu 268,3 milioane de lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015, iar veniturile nefiscale se majorează cu 627,2 milioane lei ca urmare a evoluţiei încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015.

Cheltuieli sporite

La capitolul cheltuieli ale bugetului de stat, acestea se majorează, pe sold, cu suma de 1,12 miliarde de lei, în special pe seama creşterii cheltuielilor de personal cu 594,2 milioane de lei pentru plata tranşei a III-a din titlurile executorii pentru drepturile salariale obţinute în instanţă, asigurarea plăţii integrale a drepturilor salariale stabilite pentru anul 2015. De asemenea, cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 56,9 milioane de lei, iar transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează pe sold cu 1,5 miliarde de lei.

Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 1,3 miliarde de lei în principal pentru plata alocaţiei de stat pentru copii majorată, asigurarea pensiilor de serviciu pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru plata indemnizaţiilor majorate pentru persoanele persecutate din motive politice şi etnice, veterani şi văduve de război. Alte cheltuieli cresc cu 556,5 milioane lei pentru hotărâri CEDO, despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăţilor şi sume pentru restaurarea unităţilor de cult. Fondurile de rezervă se majorează cu 100 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 169 milioane de lei.

Sursa: AGERPRES