Creștere cu peste 13% a traficului în porturile maritime față de anul 2020

Conform datelor preliminare ale CN APM SA, traficul total de mărfuri este de 62,85 milioane tone în primele 11 luni ale anului 2021, faţă de 55,40 milioane tone în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o creştere de 13,46%. Estimând, pe baza unei medii a traficului de mărfuri înregistrat în lunile decembrie din ultimii 5 ani, la sfârşitul anului 2021, traficul total ar putea atinge 68 milioane tone.

Datele mai arată că traficul de cereale atinge 23,78 milioane tone, care raportat la cele 20 milioane de tone înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, înseamnă o creştere de aproximativ 18,9%, cel mai mare trafic de cereale din istoria Portului Constanţa.

În ceea ce privește traficul total, 48,06 milioane tone reprezintă trafic maritim şi 14,78 milioane tone reprezintă traficul fluvial. Atât traficul maritim, cât şi cel fluvial au înregistrat creşteri faţă de perioada similară a anului trecut.

“Astfel, traficul maritim a crescut cu cca. 15,01%, adică 48,06 milioane tone faţă de 41,8 milioane tone în primele 11 luni ale anului 2020, iar cel fluvial a înregistrat o creştere cu cca. 8,7 %, însemnând 14,78 milioane tone, faţă de 13,6 milioane tone, cantitate înregistrată în perioada ianuarie-noiembrie 2020”, mai precizează comunicatul.

La ce grupe de mărfuri s-au înregistrat creșteri

CN APM SA anunță că s-au înregistrat creşteri la următoarele grupe de mărfuri: petrol brut, combustibili minerali solizi, produse metalice, minereuri, seminţe uleioase şi fructe oleaginoase, iar scăderi la îngrăşăminte, produse chimice şi celuloză şi deşeuri de hârtie.

“O uşoară scădere se observă şi în traficul de containere şi anume cca. 5,7 milioane tone faţă de 5,8 milioane tone înregistrate în aceeaşi perioadă  a anului trecut, aceasta însemnând un procent de -1,72%. Acelaşi lucru se reflectă şi în numărul de TEU-uri, respectiv 584.454 la sfârşitul lunii noiembrie 2021, comparativ cu 592.486 în 2020 (-1,36%)”, a mai transmis sursa citată.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a menţionat că deşi numărul navelor maritime care au acostat în porturile maritime româneşti este în uşoară scădere – 3.681 de nave faţă de 3.701 câte au sosit în perioada similară a anului trecut, se poate observa o tendinţă de creştere în capacitatea medie de încărcare a acestora, dacă ne raportăm la creşterea totală de mărfuri transportate.

De asemenea, în primele 11 luni ale acestui an au fost înregistrate circa 9.900 de unităţi care, raportate la cele 9466 de unităţi sosite în perioada similară a anului trecut, reprezintă o creştere cu circa 4,57%, a mai afirmat CN APM Constanţa.