Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casă, “se introduce o garanţie suplimentara prin instituirea în favoarea băncii a unui gaj pe conturile curente ale împrumutatului, de natură să protejeze interesele tuturor părţilor implicate în acordarea şi garantarea creditului, pentru cazurile în care s-ar institui popriri asupra conturilor clienţilor.
Aceasta are în vedere preîntâmpinarea cazurilor în care, în urma înfiinţării de popriri pe conturile beneficiarilor de credite Prima casă de către creditorii urmăritori, s-ar ajunge în situaţia executării garanţiilor”.
În plus, autorităţile stabilesc că, “pentru a se evita trecerea la restanţă a creditelor şi executarea garanţiei, se statuează posibilitatea de reeşalonare, rescadenţare sau de modificare a valutei creditelor acordate, în conformitate cu normele interne de creditare ale finanţatorilor, sub rezerva verificării de către FNGCIMM a menţinerii condiţiilor de eligibilitate a programului, precum şi a menţinerii valorii garanţiei acordată iniţial fiecărui beneficiar în cadrul programului şi obţinerii acordului FNGCIMM”.
În cazul beneficiarilor de locuinţe construite prin programele ANL care doresc să le achiziţioneze prin programul “Prima Casă”, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare, aceştia vor prezenta finanţatorilor documentele specifice programelor ANL.
Totodată, în cazul cumpărării de locuinţe scoase la licitaţie de către ANAF în cadrul executării silite, pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor, beneficiarii vor prezenta finanţatorilor în locul antecontractului de vânzare-cumpărare documentele specifice procesului de licitaţie.
Pentru anul 2011, plafonul garanţiilor care pot fi emise este 200 milioane euro, reprezentând diferenţa neutilizată la finele anului 2010, din plafonul de 1,7 miliarde euro, alocat programului Prima Casă, în anii 2009-2010.
În documentul publicat de Ministerul Finanţelor se arată că, până la finele anului 2010, în cadrul programului guvernamental “Prima Casă” au fost emise 34.633 garanţii, în valoare totală de 1.416,6 milioane euro, din plafonul cumulat 2009-2010 de 1,7 miliarde euro.
Vezi aici Opens external link in new windowproiectul de act normativ