Firmele mici şi mijlocii vor putea lua credite cu garanţii extinse. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM a lansat noi produse care acoperă atât devalorizarea imobilelor, cât şi deprecierea cursului.

Garanţiile clasice acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) vor fi completate de produse adaptate perioadei de criză. Acestea ar trebui să rezolve o parte din problemele pe care micii întreprinzători le au la obţinerea creditelor bancare, astfel încât să se evite blocarea cofinanţărilor pentru accesarea fondurilor UE. „În acest sens, am încheiat convenţie cu Eximbank pentru garantarea de 100% a creditelor date de bănci pentru cofinanţare şi am majorat la 80% din valoarea creditului garanţiile acordate de fond pentru orice tip de credit“, spune Aurel Şaramet, preşedintele Fondului. La ora actuală, FNGCIMM are convenţii de garantare cu 24 de bănci pentru orice tip de credit.

Un alt produs pe care Fondul şi ministerul pentru IMM încearcă să-l propulseze în această perioadă este creditul pentru plata datoriilor către bugetul de stat. Demersul vine în condiţiile în care „90% din falimente se datorează sechestrelor puse de stat prin intermediul administraţiilor fiscale“, după cum spune Constantin Niţă, ministrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Reticenţă faţă de creditare

147-26378-27banci08.jpgCreditarea întreprinderilor mici şi mijlocii a devenit dificilă într-o perioadă în care apetitul băncilor pentru risc s-a diminuat foarte mult. Bancherii susţin însă că şi cererea de finanţare a IMM-urilor este destul de redusă. „Nu sunt foarte multe cereri de credit în această perioadă. Ianuarie şi februarie nu sunt luni relevante pentru activitatea IMM-urilor şi din această cauză majoritatea sunt în expectativă. Din martie-aprilie, vor putea face probabil o evaluare corectă a scăderilor de comenzi şi a activităţii viitoare“, spune Daniel Szekely, manager Divizia IMM din Banca Transilvania.

Dacă cererea de credite noi nu este o problemă atât de stringentă, piaţa fiind mai mult în aşteptare decât blocată din perspectiva finanţărilor, situaţia diferă în cazul creditelor restructurate şi al cererilor de refinanţare. Bancherii recunosc că există numeroase solicitări din partea IMM-urilor cu capacitate de rambursare redusă temporar care vor să îşi refinanţeze împrumuturile vechi. În acest sens, unele bănci pregătesc deja pachete de produse care să ofere IMM-urilor posibilitatea restructurării creditelor, Banca Transilvania incluzându-se printre acestea.

FNGCIMM a pregătit, la rândul său, garanţii pentru astfel de refinanţări şi restructurări ale creditelor. Evoluţia pieţei imobiliare a determinat reprezentanţii Fondului să se gândească la garanţii pentru credite suplimentare. Aproximativ 80% din împrumuturile pentru IMM sunt acordate cu garanţii imobliare. Produsul lansat de Fond acoperă devalorizarea imobilelor aduse în garanţie de firme la bănci pentru contractarea unui împrumut. „Practic, asigurăm o consolidare a garanţiilor“, explică Aurel Şaramet.

Studiu de caz

O firmă are o linie de credit anuală de un milion de lei, pentru care a girat la bancă cu un teren care anul trecut valora 1,2 milioane de lei. În 2009 însă, valoarea terenului adus în garanţie a scăzut din cauza evoluţiei pieţei imobiliare la 600.000 de lei, condiţii în care banca decide reducerea liniei de finanţare la 500.000 de lei. Pentru a beneficia de întreaga linie de credit de un milion de lei, care îi asigură fluxul de producţie, firma respectivă poate apela la FNGCIMM pentru completarea garanţiei. Cu garanţia primită de la Fond şi dată băncii, IMM-ul îşi obţine din nou linia de finanţare integrală. „Acest produs este valabil însă şi pentru cei care nu au apelat până acum la Fond, dar au nevoie de garanţii suplimentare pentru a acoperi devalorizarea de pe piaţa imobiliară“, spune Şaramet. Peste 30% din totalul garanţiilor oferite de Fond în ianuarie şi în prima jumătate a lunii februarie reprezintă garanţiile de acest tip, în total 65 de milioane de lei. Tot pentru a preveni blocarea creditării către IMM-uri, „Fondul preia şi riscul valutar al băncii“, spune Şaramet. Produsul de garantare acoperă diferenţa de curs pentru creditele acordate în valută firmelor mici şi mijlocii.

147-26376-27_conf111.jpg«Băncile ar trebui să fie mai îngăduitoare cu plata ratelor, le-ar putea reeşalona pe un an sau un an şi jumătate. Aşteptăm şi un pachet de măsuri din partea băncilor.»
Constantin Niţă, ministrul IMM

2,78 mld. lei este valoarea totală a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii pe care estimează FNGCIMM că le va susţine în 2009, prin acordarea de garanţii în valoare de 1,4 miliarde lei. Suma este cu 60% mai mare decât în 2008

147-26377-27_conf222.jpg«În ultimele două luni, 30-35% din garanţii au fost destinate acoperirii scăderii valorii activelor imobiliare, care reprezintă acum doar 60-70% din evaluările vechi.»
Aurel Şaramet, preşedinte FNGCIMM

Costuri

• Pentru firmele care sunt catalogate ca făcând parte din categoria I de risc (redus), FNGCIMM reţine un comision de 1,10% din valoarea garanţiei în cazul finanţărilor din fonduri europene şi 1,75% pentru alte tipuri de finanţări

• Pentru firmele din categoria II de risc, costurile de garantare sunt de 1,30% pentru finanţările din fonduri europene şi de 2,25% pentru alte tipuri de finanţări

• IMM-urile din categoria III de risc trebuie să suporte costuri de 1,6% pentru finanţările din fonduri UE şi de 2,5% pentru alte finanţări.