Ca să realizeze cota obligatorie de certificate verzi, OPCOM organizează trei sesiuni a certificatelor verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, în luna martie. Totodată, potrivit aceleiași surse, OPCOM va furniza ANRE, până la data de 4 aprilie 2014, inclusiv situaţia contului de certificate verzi pentru fiecare participant la piaţă de certificate verzi.

Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Pentru anul acesta, cota anuală obligatorie este de 10% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali, în 2013 fiind de 9%.