Creșterea decisă de Guvern a salariului minim, de la 1 ianuarie, va antrena o creștere a acestei contribuții, alături de alte cheltuieli care depind direct de valoarea salarizării minime.

Creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie

Guvernul a aprobat recent creșterea salariului minim brut, la 2.230 de lei, de la 1 ianuarie iar acest lucru trage puțin în sus și contribuția la fondul de handicap. O consecință directă a creșterii salariului minim brut este, pentru firme și autorități și instituții publice, creșterea sumei de bani datorată în schimbul neangajării unui număr minim de persoane cu handicap.

Sunt vizate autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați. Acestea au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ce pățesc cei care nu se achită de această obligație

Aceștia trebuie să plătească lunar statului o sumă care reprezintă salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. De exemplu, dacă firma ar putea să angajeze, conform formulei de calcul din lege, trei persoane cu handicap și nu o face, va trebui să dea statului, în fiecare lună, de trei ori valoarea salariului minim brut. Acum, suma de plătit de către o atare firmă e de 6.240 de lei, dar, de la 1 ianuarie, contribuția va fi de 6. 690‬ de lei.

Trebuie menționat că această sumă se declară lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.