Indemnizația de concediu pentru creșterea copilului

Cei care intră în perioada stării de urgență în concediu pentru creșterea copilului pot acum depunde documentele pentru indemnizație la primăria de care aparțin, prin e-mail, scrie avocatnet.ro. Ce documente trebuie scanați și să depuneți:

 • cererea-tip;
 • certificat de naștere copil;
 • certificatul căsătorie (dacă e cazul);
 • acte identitate ale părinților;
 • decizia de suspendare a activitații pe un contract de muncă (solicitantul a intrat în concediu de maternitate/paternitate);
 • adeverința de la angajator cu veniturile nete;
 • un extras de cont bancar dacă dorește plata prin cont (pentru beneficiarul indemnizației, nu soțul/soția care nu a aplicat pentru beneficiu); este indicată această variantă de plată în această perioadă;
 • certificatul handicap al copilului/părintelui (dacă este cazul).

De asemenea, în cazul stimulentului de inserție (se acordă celor care se întorc mai repede la muncă), documentele se vor depune tot la primărie. Nu în ultimul rând, dacă din cauza coronavirusului ați pierdut locul de muncă, puteți păstra stimulentul de inserție.

Alocația pentru copii

Pentru solicitarea alocației pentru copil, documentele se depun tot online, la primării. Aceste documente sunt: actele de identitate ale părinților, certificatul de căsătorie, sentința de divorț (dacă e cazul), certificatul de naștere al copilului, dar și extrasul de cont pentru ca alocația să vină în contul bancar.

De asemenea, alocația pentru plasament se depune tot online, dar la agențiile județene de plăți și inspecție socială.

Ajutoare sociale

Alocația pentru susținerea familiei și venitul minim garantat se pot solicita online la primărie iar lista de documente necesare este aceasta:

 • adeverința de la agenția de muncă din care reiese că persoana caută loc de muncă (nu e necesară pentru alocația pentru susținerea familiei);
 • copie după actele de identitate ale familiei;
 • dacă are persoană cu handicap în întreținere – documente doveditoare;
 • dacă are copii sub șapte ani – certificat de naștere al acestora;
 • copii după actele de proprietate ale bunurilor deținute (case, apartamente, terenuri, mașini).

Indemnizația de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA

Documentele se depun online la agențiile județene de plăți și inspecție socială. Acestea sunt următoarele:

 • formularul A5(certificat medical special emis de Institutele Matei Balș sau Victor Babeș);
 • extrasul de cont bancar (dacă e cazul);
 • copia actului de identitate.

Concediul de acomodare pentru adoptator

Persoana care adoptă un copil beneficiază de concediul de acomodare și de o indemnizație lunară, iar solicitarea acestor drepturi ses face online la agențiile județene de plăți și inspecție socială. Documentele necesare sunt:

 • certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției;
 • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul;
 • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității (de la angajator).

Indemnizația de șomaj

Documentele pentru indemnizația de șomaj se depun la agențiile de muncă, iar lista acestora diferă de la caz la caz, în funcție de situația în care se află solicitantul. În funcție de situația în care aflați puteți consulta lista acestora aici.