Această cotă procentuală, se realizează exclusiv prin reglementări ale ASF, care privesc prin aspecte diferite asigurările de viață si cele generale. Așa cum arată nota proiectului de prezentare ”Pentru anul 2022, cota de contribuţie pentru asigurările generale este 2,5%; cota se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând din luna februarie 2022 din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale”.

Totodată, în document se arată că ”având în vedere obiectivul ASF privind apărarea drepturilor asiguraţilor, conform prevederilor legale de organizare şi funcţionare, precum şi contextul excepţional generat de situaţia City Insurance SA, se propune o intervenţie legislativă asupra prevederilor Normei nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, pentru a asigura în permanenţă resursele necesare pentru efectuarea plăţilor către creditorii de asigurări”

Pe baza unor cercetări făcute pentru a analiza evoluția pieței de asigurări din România și în urma unei estimări care privește evoluția pieței de asigurări de la noi din țară, în anul ce urmează cota de contribuție la Fond va fi majorată cu 1,5 procente doar pentru activitatea de asigurări generale.

Alături de aceste aspecte în document se mai specifică faptul că: ”Pentru activitatea de asigurări de viaţă, cota de contribuţie la FGA nu se majorează, rămânând la nivelul de 0,4%. Concomitent, rămân neschimbate cotele de contribuţie la Fondul de rezoluţie pentru asigurători, ale cărui resurse se utilizează conform obiectivelor rezoluţiei, iar plăţile contribuţiilor la acesta sunt în continuare sistate, ca o măsură de susţinere a pieţei asigurărilor”.

FGA are ca principal scop protejarea asiguraților, beneficiarilor cât și a persoanelor păgubite de potențialul unei insolvenței unui asigurator, așa cum arată legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Totoadă, Fondul are rolul de a proteja, prin intermediul plății unor creanțe, creditorii de asigurări în cazul în care se constată insolvența unui asigurator de către ASF.