Incepand cu anul 1996, instantele se confrunta cu o crestere continua a numarului si volumului dosarelor depuse pentru solutionarea conflictelor de munca. Deprecierea tot mai acuta a situatiei economice ii obliga pe angajati sa-si apere macar drepturile consemnate in contractul de munca.
„Problemele incep de la felul in care este incheiat contractul de munca, este de parere avocatul firmei de recrutare Antal International Consulting, dl Doru Mihai Giugula. Teoretic, se pleaca de la ideea ca ambele parti sunt la fel de calificate in a-si negocia pretentiile pentru a putea incheia un contract echitabil. In realitate, apar o serie intrega de neintelegeri ce decurg din lipsa de pregatire juridica, dar si din mentalitatea oamenilor de a considera ca situatiile neclare ar putea fi, la un moment dat, speculate…”.
In general, problemele pornesc de la nesiguranta angajatului in pregatirea si calificarea sa. Pe de alta parte, angajatorul este tentat sa incheie un contract pentru o anumita activitate, urmand ca salariatul sa rezolve nenumarate alte lucruri pe langa functia de baza. Pentru a putea invoca pretentii tot mai mari si a folosi la maximum potentialul salariatului el va prefera incheierea unui contract cat mai ambiguu. Formula „Lasa ca ne-ntelegem noi!” va fi valabila, desigur, atat timp cat profitul va creste in contul sau. Daca afacerile merg prost sau angajatul incepe sa revendice drepturi mai mari, ambiguitatea termenilor contractului il va ajuta sa-si concedieze angajatul pe motiv ca nu si-a indeplinit obligatiile. De aici pana la „hartuirea profesionala”, nu este decat un singur pas, iar patronii sunt, in ultimul timp, tot mai tentati sa-l faca.
Realitatea este ca, de la bun inceput, nu se porneste cu buna-credinta din partea nici uneia dintre partile contractante. Incercand sa se insele reciproc, ei vor ajunge sa-si recupereze paguba prin intermediul justitiei. Cele mai multe litigii sunt declansate de asa-zisele contracte scrise „din varful penitei”. Fiscalitatea excesiva a statului determina partile la „omisiunea” unor drepturi importante din contractul de munca, preferand plata lor la negru. Nu putine sunt cazurile in care angajatorul… uita insa de intelegerea facuta. La randu-i, salariatul se simte dator sa-i raspunda cu aceeasi moneda si munceste mai putin sau…valorifica baza de date sau alte informatii din firma, la care are acces. De cele mai multe ori, procesele izvorate din astfel de negocieri se lungesc luni sau chiar ani , singurul castig al partilor fiind, in cele din urma, intelepciunea de pe urma a celui patit.
Dl Giugula apreciaza ca la fel de des intalnite sunt si situatiile conflictuale care au la baza contracte de munca temeinic alcatuite de cele doua parti: „Dupa 1990, Camera de Munca a impus folosirea obligatorie a unor contracte de munca tip. Angajatorul are insa dreptul de a atasa anexe, in care sunt consemnate intelegerile dintre parti pentru situatiile neprevazute in contractul-cadru, facand specificarea ca ele sunt parte integranta din acesta. In cazul unui litigiu, el are surpriza sa constate ca prevederile din anexe nu sunt luate in considerare, deoarece nu exista prevederi legale pentru incadrarea lor. Potrivit Codului muncii, angajatorul poate pretinde despagubiri numai pentru daunele directe provocate de salariat, nu si pentru daunele produse ca urmare a inactivitatii sau a proastei activitati desfasurate de acesta.”
Un motiv de galceava il reprezinta plecarea angajatilor dupa ce firma, potrivit contractului incheiat, le-a asigurat perfectionarea profesionala in cadrul unor programe speciale (de regula, in strainatate). Solutiile date de instantele de judecata sunt, de regula, in favoarea angajatilor. Conform prevederilor Consiliului Europei, acestia au dreptul la libertate de miscare, alegere libera a profesiei si a pregatirii profesionale. In situatiile cele mai fericite, angajatorul se alege cu plata cheltuielilor ocazionate de pregatirea propriu-zisa, dar nu si cu despagubiri pentru beneficiul calculat de pe urma acestei investitii. Judecatorul nu ia in consideratie pierderile suferite de firma de pe urma faptului ca a pregatit un anumit om, care apoi a plecat, si nu un altul, pentru care va fi nevoit sa mai cheltuiasca alti bani, daca doreste sa fie performant.
Nenumarate sunt si litigiile pornite de la incalcarea dreptului angajatului de a i se elibera carnetul de munca. Este o modalitate, bine cunoscuta deja, prin care sunt santajate sau intimidate persoanele care vor sa se transfere la o alta firma. „Orice persoana – avertizeaza avocatul Doru Giugula – trebuie sa stie ca un carnet de munca este la fel ca si buletinul pe care nimeni si sub nici o forma nu are voie sa il retina. Acest act este pastrat doar temporar la angajator sau la Camera de Munca, pentru a fi completat periodic in functie de modificarile legislative sau de incadrare a salariatului. Firma poate fi data in judecata pentru retinerea documentului, reclamantul putand cere si plata unor daune materiale in cazul in care dovedeste ca a pierdut posibilitatea incheierii altor contracte de munca sau pentru intervalul de timp in care nu s-a putut angaja din aceasta cauza.” Lumea a invatat intre timp ca angajarea se poate face doar cu un contract de munca pe durata nelimitata.    

Contractul individual de munca (model)

Denumirea societatii comerciale…
Sediul… Autorizatia nr…. eliberata de…
Contract individual de munca inregistrat sub nr……la registrul Camerei de Munca din cadrul DMPS… la data de …
Subsemnatii:……., reprezentanti ai societatii comerciale …. si ……salariat(a)… domiciliat (a) in localitatea ….str…..nr….., judetul …., posesor al actului de identitate seria …nr….eliberat de….la data de …..am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit :
I. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul …..urmand sa inceapa activitatea de …..
b) determinata, de….. (zile, luni) pe perioada cuprinsa intre data de …si data de….
II. Felul serviciului:
Functia (meseria)…
Salariatul va presta urmatoarele activitati ….
Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca …grupa de munca….timpul lucrat in aceste conditii….
Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul serviciului, cu conditia de a mentine salariul stabilit, sau sa ofere un salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul. Durata pentru care angajatorul poate modifica, in conditiile de mai sus, felul serviciului, nu poate depasi 3 luni intr-un an calendaristic.
III.Conditiile de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma….Durata muncii este de… ore pe zi.
IV. Salariul lunar este de … lei, din care: salariul de baza de …lei si urmatoarele sporuri :…
Orele suplimentare dupa terminarea programului sau in zilele in care nu se lucreaza se platesc cu un spor de 100%. Salariatul …beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti….
Data la care se plateste salariul este ….
V. In situatia in care salariatul …este trimis in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi :
a) transport…; b) cazare …; c) diurna…
VI. Durata concediului anual de odihna este de …zile, in raport cu vechimea salariatului, in munca de …ani.
VII. Drepturi si obligatii specifice legate de protectia muncii:
a) echipament de protectie…; b) echipament de lucru…; c) antidoturi …; d) alimente de protectie …; e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii…
VIII. Alte clauze:……
IX. Obligatii generale ale partilor:
Angajatorul are obligatia : l sa achite lunar contributia de asigurari sociale si fondul pentru plata ajutorului de somaj l sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru pensia suplimentara si ajutorul de somaj l sa inscrie lunar drepturile platite salariatului, in registrul societatii comerciale l in cazul incetarii contractului individual de munca, sa-i plateasca salariatului drepturile banesti la zi l sa respecte toate prevederile legale si pe cele din contractele colective de munca referitoare la drepturile salariatilor. r
Salariatul are obligatia : l sa aduca la cunostinta angajatorului, cu cel putin 15 zile inainte, incetarea contractului individual de munca, din initiativa sa l sa achite lunar contributia pentru pensia suplimentara, ajutorul de somaj si asigurari de sanatate l sa respecte regulile disciplinare si de comportament stabilite prin Regulamentul de ordine interioara.r
X. Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la DMPS – Camera de munca.r
Data… ttttSemnatura partilor… r
Un exemplar va fi inmanat salariatului in mod obligatoriu si unul va fi depus si inregistrat la Camera de Munca. r
In masura in care exista dovezi privind prestarea efectiva a muncii, persoana care se afla intr-o atare situatie beneficiaza de statutul de salariat chiar daca nu a incheiat un contract individual de munca in forma scrisa.r
r