Ministerul Dezvoltării a atribuit firmelor Louis Berger (Franţa), Lattanzio e Associati (Italia) şi Project Management (Irlanda) un contract de 5,5 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de instruire a personalului implicat în Programul Operaţional Regional (POR) şi al instituţiilor beneficiare.

Denumirea contractului este “servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programului Operaţional Regional”, potrivit unui anunţ al ministerului.

Serviciile au fost atribuite la finele lunii iunie, într-un acord cadru, prin licitaţie restrânsă.

Criteriile de atribuire au fost oferta tehnică (60%) şi preţul ofertei (40%).

Proiectul va fi finanţat din fonduri comunitare (75%) şi bugetul de stat (25%).

Prin POR, Uniunea Europeană sprijinină, în perioada 2007-2013, dezvoltarea urbană, reabilitarea drumurilor judeţene şi a străzilor, modernizarea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate, pentru situaţii de urgenţă şi a celei educaţionale, dezvoltarea mediului de afaceri regional şi local, valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea potenţialului turistic al României.

Bugetul total al POR este de circa 4,4 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Finanţarea programului este realizată în proporţie de 84% din fonduri UE şi restul din fonduri naţionale.

SURSA: Mediafax

DETALII:
Citeşte şi La stat nu se munceşte, se face training…