De altfel, costurile cu instalarea contoarelor individuale poate fi amortizat ȋn  cel mult 12 luni de utilizare, din diferenţa costurilor lunare de ȋntreţinere. „În momentul de faţã, mai mult de 50% din locuinţele aflate ȋn sistemul centralizat de termoficare sunt necontorizate. Instalarea contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri reprezintã un pas important ȋn responsabilizarea consumatorilor care vor reuşi sã plãteascã exact atȃt cȃt consumã şi, mai mult, ȋşi vor regla consumul ȋn funcţie de nevoile de moment, avȃnd controlul deplin asupra deciziei de consum”, explicã Marian Şişu.
Acesta mai spune că transpunerea ȋn legislaţia naţionalã a prevederilor Directivei Europene privind eficienţa energeticã va avea un impact real asupra tuturor consumatorilor romȃni, iar pe termen mediu acestea se vor traduce inclusiv ȋn costuri mai mici pentru facturile la ȋntreţinere. În context, Directiva 2012/27/UE, care intrã în vigoare,  ȋncepȃnd de mȃine, va face obligatorii  măsuri vizând economisirea de energie, inclusiv renovarea clădirilor publice, programe de economisire pentru sectorul serviciilor publice și auditurile energetice pentru companii astfel ȋncȃt consumul de energie sã scadã cu 20% la nivelul Uniunii Europene pȃnã ȋn anul 2020.
Pȃnã la data de 5 iunie 2014, Romȃnia, alãturi de celelalte state membre UE, va trebui sã transpunã prevederile Directivei Europene privind eficienţa energeticã ȋn legislaţia naţionalã.
Potrivit acestei directive, contoarele şi repartitoarele de costuri care măsoară consumul individual se instalează până  la  31  decembrie 2016.  „Avȃnd ȋn vedere costurile ridicate pentru ȋncãlzirea termicã a locuinţelor, reabilitarea termicã sau ȋmbunãtãţirea performanţei energetice a clãdirilor are un impact pozitiv asupra facturilor la utilitãţi ale consumatorilor şi contribuie la ȋmbunãtãţirea calitãţii vieţii acestora”, adaugă Marian Şişu.
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea Europeanã. În acest context, reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
ista oferã soluţii pentru eficienţa energeticã a clãdirilor. Furnizorul de servicii energetice cu sediul central ȋn Essen – Germania este lider de piaţã la nivel mondial ȋn mãsurarea şi calculul pe baza consumului pentru energie termicã, apã şi alte costuri auxiliare. Compania are aproximativ 4.600 de angajaţi ȋn 25 de ţãri şi oferã servicii pentru peste 11 milioane de proprietãţi rezidenţiale şi comerciale. În 2011, grupul ista a ȋnregistrat vȃnzãri de 671,6 milioane de euro.