Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi a Planului de urgenţă, clientul intreruptibil este „clientul final care prin reducerea consumului său până la oprire contribuie la menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţie de urgenţă”, citează bugetul.ro.

Astfel, Ministerul Energiei a centralizat următoarea listă cu clienţi întreruptibili de siguranţă, orașe ce vor ramane fără căldură:

– COLTERM CET Centru Timişoara

– DACIA  MIOVENI

– CECC BRAZI, SPEE IERNUT (CET CUCI), S.C. AZOMUREŞ TÂRGU

-MUREŞ, S.C.CHEMGAS SLOBOZIA. S.C. VIROMET VICTORIA, ELECTROCENTRALE GALAŢI (CET GALAŢI)

– ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI, TERMOFICARE ORADEA, ELECTROCENTRALE CONSTANŢA, ELECTROCENTRALE GALA.

Declararea apariţiei şi încetării nivelului de urgenţă al situaţiei de urgenţă se realizează  prin Ordin al Ministrului Energiei, care va fi publicat pe pagina de internet a instituţiei şi pe paginile de internet ale furnizorilor, OTS şi OSD.

Pe perioada nivelului de urgenţă al situaţiei de urgenţă, furnizorii, OTS şi OSD au obligaţia ca la instrucţiunile AC să limiteze până la limita de avarie şi/sau să sisteze furnizarea/distribuţia/transportul gazelor naturale către clienţii întreruptibili de siguranţă.

După intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Energiei privind declararea nivelului de urgenţă al situaţiei de criză, furnizorii, OTS şi OSD vor notifica fiecărui client întreruptibil de siguranţă din portofoliul lor, în cel mult 12 ore, asupra declarării apariţiei nivelului de urgenţă al situaţiei de urgenţă. Prin notificare, clienţilor întreruptibili de siguranţă li se comunică şi măsurile ce vor fi aplicate în această situaţie.