"După intrarea în vigoare a actului normativ va trebui să se deruleze fluxul de deşeuri inerte şi deşeuri periculoase, care, bineînţeles, va asigura o colectare selectivă, dar şi creşterea gradului de tratare. Materialele rezultate din acest proces vor trebui păstrate separat pentru a se înlătura orice posibilitate de contaminare. Referitor la obligaţiile şi responsabilităţile titularului de autorizaţie de construire, acesta este responsabil pentru gestionarea deşeurilor, pentru atingerea obiectivelor de reciclare şi valorificare şi de asemenea pentru întocmirea planului de gestionare a deşeurilor", a mai spus consilierul din cadrul Ministerului Mediului, care a participat la o conferinţă organizată de Comisie Europeană referitoare la Protocolul UE privind managementul deşeurilor din construcţii şi demolări. 

Matesică a menţionat că trecerea de la o economie liniară la cea circulară va aduce beneficii sociale, economice, pentru mediu, dar şi pentru resurse. 

"Urmărim trecerea de la economia liniară la cea circulară. Vor fi beneficii sociale, economice, pentru resurse şi beneficii pentru mediu. Vom avea generări de noi locuri de muncă, impact asupra mediului şi contribuţie la utilizarea eficientă a resurselor. Ce presupune adoptarea unui asemenea act normativ? În primul rând reglementează fluxul de deşeuri din construcţii şi desfiinţări. De altă parte transpune în totalitate Directiva cadru 98/2008, sub aspectul gestionării acestor deşeuri. Pe de altă parte, acest HG răspunde la adresa Comisiei Europene, prin care România e atenţionată de transpunerea a directivei cadru privind deşeurile, 98/2008, pe acest domeniu", a spus Matesică. 

Comisia Europeană a organizat, marţi, conferinţa "Protocolul UE privind managementul deşeurilor din construcţii şi demolări: Cum să transformi deşeurile în oportunităţi?" în cadrul căreia au fost dezbătute provocările şi oportunităţile din acest sector.

AGERPRES