Consiliul European a adoptat concluziile privind viitorul politicii industriale în Europa

Consiliul European a adoptat vineri concluzii esențiale privind viitorul industriei europene, subliniind necesitatea unei industrii competitive care să sprijine tranziția către o economie verde, digitală și rezilientă. Aceste concluzii au analizat situația sectorului industrial din UE și au propus măsuri pentru îmbunătățirea inovării, accesului la finanțare și mediului de afaceri pentru producători.

Ministrul flamand al economiei, Jo Brouns, a subliniat importanța obiectivelor Uniunii privind liderul în domeniul digital și neutralitatea climatică, care oferă oportunități semnificative pentru consolidarea poziției de lider industrial și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate. El a afirmat că acum este momentul să se pună bazele unei noi politici industriale europene pentru a asigura competitivitatea europeană pe termen lung.

„Obiectivele ambiţioase ale Uniunii privind poziţia de lider în domeniul digital şi neutralitatea climatică oferă oportunităţi importante de consolidare a poziţiei de lider în sectorul industrial şi de creare de locuri de muncă de înaltă calitate. În perspectiva începerii următorului mandat al Comisiei Europene, acum este momentul să punem bazele unei politici industriale europene şi să oferim orientări cu privire la calea de urmat către un nou pact pentru competitivitatea europeană”, a declarat Jo Brouns.

Concluziile Consiliului consideră inovarea drept forța motrică a competitivității europene. Se solicită identificarea unor priorități strategice în cadrul politicii de cercetare și inovare industrială a UE pentru a reduce „paradoxul inovării” – situația în care cunoștințele nu se traduc întotdeauna în produse și servicii comercializabile.

Europa, harta
SURSA FOTO: Dreamstime

Finanțarea este un element crucial al politicii industriale a UE

Consiliul European propune stimularea instrumentelor de finanțare private și publice, menținând în același timp politicile de concurență și ajutoarele de stat. Pentru îmbunătățirea finanțării, se sugerează promovarea uniunii piețelor de capital și utilizarea organismelor și instrumentelor existente, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, politica de coeziune, proiectele importante de interes european comun (PIIEC) și programul InvestEU.

Concluziile subliniază necesitatea unor condiții adecvate pentru succesul industriei, inclusiv funcționarea corespunzătoare a pieței unice, un cadru de reglementare clar, o piață a energiei durabilă și accesibilă, o forță de muncă bine pregătită și o politică comercială deschisă și ambițioasă. De asemenea, se subliniază importanța protecției drepturilor de proprietate intelectuală și valorificarea cunoștințelor.

Priorități verzi și digitale

Consiliul European solicită o politică industrială europeană cuprinzătoare, aliniată cu prioritățile verzi și digitale ale Uniunii Europene pentru 2030. Viitorul cadru de politică industrială al Europei ar trebui să se bazeze pe instrumente bazate pe dovezi, indicatori, principii bazate pe piață și previziuni economice de bază. Acesta ar trebui să integreze factorii de mediu, durabilitate, reziliență și sociali pentru a identifica potențiale piețe strategice de creștere viitoare.

Politica industrială a UE ar trebui să se bazeze pe actuala Strategie industrială a UE din 2020, actualizarea sa din 2021, Planul industrial al Pactului verde și programul de politică privind deceniul digital. De asemenea, ar trebui să țină seama de legislația recentă, cum ar fi Actul privind cipurile, Actul privind materiile prime critice și Regulamentul privind industria „zero net”.

Concluziile adoptate invită viitoarea Comisie să facă din politica industrială un element-cheie al agendei sale pentru următorul mandat legislativ. Statele membre doresc să vadă incluse în viitorul cadru de politică industrială europeană elemente care să fie cuprinzătoare, orientate spre viitor și proactive.