În măsura în care sunt identificate disfuncţionalităţi, Consiliul Concurenţei va emite recomandări pentru dezvoltarea pieţei şi a concurenţei sau, dacă este cazul, poate declanşa investigaţii privind posibila încălcare a legii.

Reamintim că, în cadrul Raportului privind concurenţa în sectoare cheie, Consiliul Concurenţei analizează principalele sectoare ale economiei prin intermediul Indicelui Agregat de Presiune Concurenţială – IAPC. Din acest punct de vedere, în perioada 2013 -2015, piaţa producerii și comercializării cimentului s-a situat pe ultimul loc, având cea mai redusă presiune concurențială dintre cele 21 de industrii analizate.

Conform legii, Consiliul Concurenţei poate efectua, din proprie iniţiativă, investigaţii privind un anumit sector economic atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă. Acest tip de instrument este utilizat atât de Comisia Europeană, cât şi de alte autorităţi naţionale de concurenţă, şi nu vizează în mod direct încălcări ale legislaţiei.

În cadrul anchetei sectoriale, Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii şi documente tuturor actorilor implicaţi. Consiliul Concurenţei invită toţi actorii implicaţi pe această piaţă la o comunicare activă, deschisă în ceea ce prive;te problemele de natură concurenţială cu care aceştia se confruntă.