Astfel, în urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că în zona geografică Brăila operaţiunea ar putea conduce la consolidarea poziţiei pe piaţă a Carrefour, cu efectul reducerii posibilităţilor de alegere a consumatorilor. Practic, într-o asemenea situaţie, ar fi existat posibilitatea ca tranzacţia să conducă la preţurilor pentru produsele alimentare în zona respectivă.

Așa că, potrivit Consiliului Concurenţei,  tranzacţia a fost autorizată cu condiţia respectării unor angajamente asumate voluntar de către Carrefour. Altfel spus, Carrefour şi-a luat angajamentul de a cesiona trei supermarketuri active pe piaţa din Brăila, respectiv două magazine Carrefour Market şi un magazin Billa. Totodată, retaileruls-a angajat să nu se implice în activităţile cesionate pe o perioadă semnificativă, de cel puţin 10 ani.

Cesiunea va fi realizată ca un transfer de activitate continuă fără întreruperea activităţii, pentru fiecare magazin în parte sau pentru toate împreună. Totodată, Carrefour va depune toate eforturile pentru a menţine viabilitatea economică şi competitivitatea activităţii destinată cesionării. În plus, Carrefour va avea obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei informaţii referitoare la potenţialii cumpărători, dar de a obţine acordul prealabil al autorităţii de concurenţă referitor la cumpărătorul desemnat.