În cursul anului 2016, Inspectoratul General pentru Imigrări a eliberat 2.887 de avize de muncă/detaşare, dintre care 2.266 pentru angajaţi permanent, 458 pentru detaşaţi, 162 pentru muncitori înalt calificaţi şi 162 pentru stagiari, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Conform  art 56 alin. 1din OUG 194/2002, republicată, privind regimul străinilor în România, "străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut".

În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut.

Astfel, în contextul unor modificărilor prevăzute de Legea nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, începând cu data de 20 februarie a.c., salariul mediu brut este de 3.131 de lei.

Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare/detașare obţinut de angajatori în condiţiile prevăzute de OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.