Confederaţia Patronală atrage atenţia că în aceste condiţii se poate ajunge la blocarea economiei.
„Confederaţia Patronală CONCORDIA îşi manifesta surprinderea şi indignarea faţă de procesul legislativ total netransparent în adoptarea unei iniţiative legislative cu impact major asupra relaţiilor de muncă şi care, în acelaşi timp, ridică semne serioase de întrebare cu privire la constituţionalitatea acestuia. Actul normativ adoptat conţine prevederi asupra cărora nu a existat nicio consultare cu partenerii sociali, patronate şi sindicate deopotrivă. Aceste prevederi obligă în mod nerealist şi intempestiv toţi angajatorii din România să iniţieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul contribuţiilor sociale şi de sănătate de la angajator la angajat, în ciuda faptului ca efectele transferului acestor contribuţii nu au fost clarificate”, se menţionează în comunicat, citează Agerpres.
În opinia reprezentanţilor confederaţiei patronale, prin măsurile menţionate „se are în vedere de fapt un transfer incorect şi forţat de responsabilitate către angajatori şi sindicate pentru deciziile asumate unilateral de Guvernul României prin OUG nr. 79/2017, care produc efecte negative, atât asupra angajatorilor, cât şi asupra angajaţilor într-o perioadă în care nici unii, nici ceilalţi, nu pot anticipa magnitudinea acestor decizii”. 
Aceştia subliniază că OUG 82/2017 pentru completarea şi modificarea unor acte normative prevede, la articolul VII că „prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, articol asupra căruia nu a existat niciun fel de consultare prealabilă a partenerilor sociali. 

„Acest articol nu a fost inclus în proiectul transmis către instituţiile avizatoare, cu atât mai puţin către Consiliul Economic şi Social (CES). O astfel de abordare reprezintă o încălcare gravă a principiilor dialogului tripartit, consfinţite de către Convenţiile internaţionale în materie (ratificate şi de România), ceea ce nu poate decât să afecteze negativ calitatea dialogului social”, susţin reprezentanţii CONCORDIA, care precizează, totodată, că proiectul transmis incomplet spre avizare către CES a primit aviz negativ şi că noua formă a proiectului nu este însoţită de avizul de oportunitate emis de Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul şi nici de avizul Ministerului Justiţiei, Consiliul Legislativ a avizat proiectul OUG cu observaţii şi propuneri, subliniind inclusiv nerespectarea prevederilor constituţionale. 

 

„Totodată, aşa cum a sesizat şi Consiliul Legislativ, textul de la art. VII este imprecis formulat, generând probleme de interpretare şi aplicare, ceea ce conduce la încălcarea principiului privitor la calitatea şi claritatea legii, exigenţa impusă în mod constant de Curtea Constituţională”, mai precizează sursa citată. 

În condiţiile unei lipse totale de transparenţă în adoptarea unor măsuri care nu sunt fundamentate pe un dialog social real şi pe un studiu de impact (necesare conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă), membrii CP CONCORDIA consideră că astfel de măsuri destabilizează suplimentar dialogul social şi intensifică o situaţie de incertitudine şi lipsă de predictibilitate în raporturile de muncă şi în dezvoltarea mediului de afaceri. 

Confederaţia Patronală CONCORDIA atrage atenţia că se creează premisele unor multiple conflicte colective de muncă, „cu consecinţe greu de anticipat”, putându-se ajunge şi la blocarea unor sectoare de activitate sau chiar a economiei în ansamblu. 

„Ţinând cont de multitudinea de probleme (…), determinate de punerea în aplicare a OUG nr.82/2017, cât şi de problemele de fond ce decurg din implementarea dispoziţiilor OUG nr. 79/2017 referitoare la transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, CP CONCORDIA solicită renunţarea la noul sistem impus unilateral prin cele două reglementări sau, cel puţin, prorogarea termenului de aplicare a acestora pentru a permite realizarea unui studiu de impact şi desfăşurarea unui proces real şi efectiv de consultare”, se menţionează în comunicat. 

C.P. „CONCORDIA” este confederaţia patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, înfiinţată în 2007, reunind cele mai puternice federaţii sectoriale din economia româneasca şi cuprinzând 7 din primele 10 companii după numărul de angajaţi şi cifra de afaceri.