Cele mai multe companii din industria de outsourcing (call center-urile sunt cele mai cunoscute din domeniu) oferă beneficii semnificative angajaților care cunosc o limbă străină. Pentru cei care stăpânesc anumite limri străine, mai puțin populare, bonusurile pot ajunge chiar la 2.000 de lei pe lună. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu realizat de Mercer Marsh Benefits. Iată, mai jos, toate concluziile:

 Cele mai multe dintre companiile care au participat la studiu (76%) acordă, pe lângă
salariu, un bonus pentru angajați în funcție de limba străină pe care o cunosc.

 Limbile străine cele mai căutate sunt: limbile țărilor nordice, urmate de poloneză și cehă.
Pentru cunoașterea acestora, organizațiile din BPO și SSC ofera cele mai mari bonusuri.

 Aproape jumătate dintre companiile chestionate oferă o sumă fixă ce se adaugă salariului
de bază, pentru cunoasterea unei limbi straine. Astfel, un vorbitor de daneză poate încasa
minimum 2000 de lei (brut), în plus la salariu.

Companiile din BPO și SSC au politici diferite de atragere a talentelor în funcție de limba străină
pe care o cunosc. Una din zece companii aplică o politică diferențiată de acordare a acestui tip de
beneficiu în funcție de orașul în care angajații își derulează activitatea. O treime dintre companiile
care au furnizat informații pentru studiu afirmă că au practici diferite în funcție de nivelul solicitat
de cunoaștere al limbii străine.

Studiul a indicat existența a 3 tipuri diferite de compensații pentru vorbitorii de limbi străine:
aproape jumătate dintre companiile chestionate oferă o sumă fixă în plus față de salariul de bază,
un sfert dintre acestea acordă o sumă fixă pe care o includ în salariul de bază în timp ce restul
oferă beneficiul sub forma de procentaj din salariul de bază.

Cunoașterea limbii franceze este recompensată de peste 70% dintre companiile care au participat
la studiu. În ordine, în funcție de procentajul companiilor care acordă bonus pentru cunoașterea
lor, limbile străine cele mai căutate sunt: Germană (64%), Spaniolă (52%), Italiană (50%),
Poloneză și Rusă (48%), Cehă (40%).

Din perspectiva bonusurilor încasate de angajații din București, un cunoscător al limbii daneze
poate obține minimum 2000 de lei în plus la salariu, iar un vorbitor de olandeză sau de suedeză.