Mai exact, compania poate finanţa lucrări menite să remedieze efectele produse de inundaţii, viituri sau alunecări de teren, autorităţile locale fiind informate că solicitările în acest sens se depun pe site-ul instituţiei.

„În contextul actual, în care mai multe zone din ţară sunt afectate de inundaţii, viituri sau alunecări de teren, Compania Naţională de Investiţii, instituţie din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, vine în sprijinul autorităţilor locale în vederea remedierii efectelor produse de aceste fenomene.

Prin subprogramul lucrări în primă urgenţă, CNI poate finanţa, în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundaţii, alunecări de teren, prăbuşiri de teren, lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrări de reconstrucţie a imobilelor afectate de inundaţii, proiectare şi execuţia lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale etc”, se arată într-un comunicat al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Unde trebuie trimise cererile

Cererile autorităţilor locale trebuie depuse pe site-ul CNI, www.cni.ro, secţiunea Proiecte / Documente Utile, după modelul prezentat, însoţite de: solicitarea beneficiarului pentru realizarea investiţiei în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea şi oportunitatea investiţiei, fotografii ale amplasamentului; persoană de contact (nume, prenume, funcţie, nr. tel); extrasul de carte funciară actualizat; procesul verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, cf. „Ordin nr.1422/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă”.

Potrivit sursei citate, CNI s-a implicat şi în cazul alunecării masive de teren de la Azuga de la începutul lunii aprilie şi la doar 2 luni de la vizita reprezentanţilor CNI la locul producerii alunecării de teren care a condus la evacuarea a 125 de persoane au fost contractate lucrările de regularizare a albiei râului.