Comisia Europeană a prezentat pachetul de propuneri legislative în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, care conţine propuneri de acţiune, la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene decise de Consiliul european din martie 2007.

Acestea prevăd reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 şi, respectiv, creşterea la 20% din consumul total de energie a ponderii energiilor regenerabile, până în anul 2020. Pachetul legislativ urmăreşte să consolideze, prin rezultate concrete, poziţia Uniunii Europene de lider mondial în combaterea schimbărilor climatice şi în promovarea unei economii bazate pe emisii reduse de carbon.

Comisia Europeană doreşte obţinerea acordului statelor membre şi adoptarea pachetului legislativ până în aprilie 2009, prin respectarea unui calendar strâns de negociere în cadrul Consiliului. Subiectul va figura, pentru dezbatere politică, pe agenda Consiliilor europene din martie şi, respectiv, iunie 2008.

România, în calitate de stat membru, va fi implicată activ în negocierile pe acest pachet, obiectivul urmărit fiind ca ţintele naţionale de reducere a emisiilor de CO2 şi de creştere a ponderii energiilor regenerabile să nu afecteze actualul ritm de dezvoltare economică, necesar pentru atingerea convergenţei economice cu media Uniunii. În acest sens, va susţine ca repartizarea obiectivelor între statele membre să ia în considerare nivelul de dezvoltare economică şi să fie aplicat principiul solidarităţii şi coeziunii.

În vederea elaborării poziţiei naţionale care va fi prezentată în cadrul viitoarelor negocieri, autorităţile române au creat un grup de lucru inter-ministerial care şi-a demarat activitatea în noiembrie 2007. Elaborarea poziţiei naţionale va fi acompaniată de un proces de consultare a tuturor partenerilor economici şi sociali din domeniu.

Data: 23 ianuarie 2008

Sursa: MAE