Această directivă îmbunătăţită privind schemele de garantare a depozitelor, adoptată în vara anului 2014, îmbunătăţeşte protecţia depozitelor. Deponenţii vor beneficia de rambursări mai rapide şi de un dispozitiv de siguranţă mai solid, întrucât cerinţele mai uniforme privind finanţarea vor asigura faptul că schemele de garantare a depozitelor sunt prefinanţate şi că îşi vor putea îndeplini mai eficient obligaţiile faţă de deponenţi.

Data-limită pentru transpunerea acestor norme în dreptul naţional a fost 3 iulie 2015. Cu toate acestea, 10 state din UE, printre care şi România, nu au reuşit să transpună aceste norme în legislaţia lor naţională. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. Dacă statele membre respective nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia ar putea hotărî să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Din 2008, Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri pentru a asigura stabilitatea serviciilor financiare şi bancare. Începând cu 2009, tuturor statelor membre ale UE li s-a cerut să majoreze, până la sfârşitul anului 2010, nivelul de acoperire a schemelor lor de garantare a depozitelor la un nivel uniform de 100.000 euro pe deponent şi pe bancă. Toate statele membre au pus în aplicare aceste dispoziţii legislative anterioare.

SURSA: Agerpres