lementele principale ale strategiei includ stimularea unor condiţii favorabile investiţiilor, în special în sectorul renovării şi al întreţinerii clădirilor, de exemplu, prin încurajarea mobilizării pachetului de până la 120 de miliarde euro de împrumuturi pus la dispoziţie de Banca Europeană de Investiţii (BEI) în cadrul Pactului pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă din luna iunie.

Un alt element al strategiei este stimularea inovării şi calificărilor lucrătorilor prin promovarea mobilităţii. În al treilea rând, este vorba despre îmbunătăţirea eficienţei resurselor, promovând recunoaşterea reciprocă a sistemelor de construcţii durabile din UE.

Oferirea pentru întreprinderile de construcţii a unor coduri standard de bună practică privind proiectarea, pentru ca acestea să poată lucra mai uşor în alte state membre şi promovarea poziţiei mondiale a întreprinderilor europene din sectorul construcţiilor constituie alte elemente ale strategiei prezentate de executivul UE.

Criza financiară şi economică a provocat o scădere de 17% a activităţilor din sectorul construcţiilor şi al infrastructurii, între ianuarie 2008 şi aprilie 2012, în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În acelaşi timp, contractarea pieţelor de credit şi practicile de întârziere a plăţilor au exercitat o presiune suplimentară asupra solvabilităţii întreprinderilor din sectorul construcţiilor. În plus, sectorul construcţiilor are o nevoie constantă de mână de lucru calificată.