Comisia Europeană a adoptat o carte albă referitoare la efectele de denaturare a concurenţei cauzate de subvenţiile străine pe piaţa unică şi solicită acum opinii şi contribuţii din partea tuturor părţilor interesate cu privire la opţiunile prezentate în cartea albă, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Consultarea publică, care va fi deschisă până la 23 septembrie 2020, va ajuta Comisia să pregătească propuneri legislative adecvate în acest domeniu.

„Economia Europei este deschisă şi strâns interconectată cu restul lumii. Pentru ca acest lucru să rămână un avantaj, trebuie să fim vigilenţi. De aceea, avem nevoie de instrumentele adecvate pentru a ne asigura că subvenţiile străine nu ne denaturează piaţa, aşa cum procedăm şi cu subvenţiile naţionale. Piaţa unică este esenţială pentru prosperitatea Europei şi nu poate funcţiona bine decât dacă există condiţii de concurenţă echitabile”, a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager.

„Ca parte a cadrului de reglementare al pieţei unice, trebuie să împiedicăm subvenţiile străine să denatureze procedurile de achiziţii publice şi să ne asigurăm că firmele beneficiază de un acces echitabil la contractele publice”, a susţinut la rândul său comisarul pentru Piaţa Internă, Thierry Breton.

Subvenţiile acordate de guvernele ţărilor din afara UE întreprinderilor din UE par să aibă un impact negativ

Subvenţiile acordate de statele membre au făcut întotdeauna obiectul normelor UE privind ajutoarele de stat, astfel încât să se evite denaturările. Subvenţiile acordate de guvernele ţărilor din afara UE întreprinderilor din UE par să aibă un impact negativ din ce în ce mai puternic asupra pieţei unice, fără să intre însă sub incidenţa controlului ajutoarelor de stat exercitat la nivelul UE.

Există un număr tot mai mare de cazuri în care subvenţiile străine par să fi facilitat achiziţionarea unor întreprinderi din UE, să fi denaturat deciziile de investiţii, activităţile desfăşurate pe piaţă sau politicile de stabilire a preţurilor ale beneficiarilor lor sau să fi denaturat procesul de ofertare în cadrul achiziţiilor publice, în detrimentul întreprinderilor care nu primesc subvenţii, se precizează în comunicat.

Cartea albă propune, aşadar, soluţii şi solicită instituirea de noi instrumente care să abordeze aceste lacune în materie de reglementare. În acest context, cartea albă formulează mai multe abordări. Modulul 1 propune instituirea unui instrument general de control al pieţei care să contracareze toate situaţiile care pot apărea pe piaţă, în care subvenţiile străine pot cauza denaturări ale concurenţei pe piaţa unică. Primul modul ar putea fi completat de modulul 2, al cărui scop este să abordeze în mod specific denaturările cauzate de subvenţiile străine care facilitează achiziţionarea de întreprinderi din UE. Acest modul vizează să garanteze faptul că subvenţiile străine nu le conferă un avantaj neloial beneficiarilor lor atunci când aceştia achiziţionează (participaţii în) întreprinderi din UE, fie direct, prin condiţionarea acordării unei subvenţii de o anumită achiziţie, fie indirect, prin consolidarea de facto a puterii financiare a achizitorului, potrivit Agerpres.

„Este posibil ca subvenţiile străine să aibă un efect dăunător şi asupra procedurilor de achiziţii publice din UE. Acest aspect este abordat în cadrul modulului 3. Subvenţiile străine le pot permite ofertanţilor să câştige un avantaj neloial, de exemplu prin depunerea de oferte sub preţul pieţei sau chiar sub cost, obţinând astfel contracte de achiziţii publice pe care nu le-ar fi putut obţine în alt mod. În cadrul acestui modul, cartea albă propune un mecanism prin care ofertanţii ar fi obligaţi să notifice autorităţii contractante contribuţiile străine primite din partea unor ţări din afara UE”, se arată în comunicatul CE.

Instituţiile financiare precum BEI sau BERD trebuie să aibă aceeaşi abordare cu privire la subvenţiile străine

Autorităţile contractante şi de supraveghere competente ar putea să evalueze apoi dacă există o subvenţie străină şi dacă aceasta a afectat echitatea procedurii de achiziţii publice. În caz afirmativ, ofertantul ar fi exclus din procedura de achiziţii publice. În fine, cartea albă propune modalităţi de a aborda problema subvenţiilor străine în cazul cererilor de sprijin financiar din partea UE. Ar trebui ca toţi operatorii economici să concureze de pe poziţii de egalitate pentru finanţarea din partea UE. Totuşi, subvenţiile străine pot denatura acest proces prin îmbunătăţirea şanselor de reuşită ale candidaturii beneficiarilor lor.

Cartea albă propune mai multe opţiuni pentru a împiedica un astfel de avantaj neloial. Printre altele, în cazul finanţării acordate prin proceduri de atribuire a contractelor publice sau prin granturi, s-ar aplica o procedură similară celei prevăzute pentru procedurile de achiziţii publice din UE. De asemenea, cartea albă subliniază importanţa asigurării faptului că instituţiile financiare internaţionale care pun în aplicare proiecte finanţate din bugetul UE, precum BEI sau BERD, urmează, la rândul lor, aceeaşi abordare cu privire la subvenţiile străine.

Cartea albă este deschisă consultării publice până la data de 23 septembrie 2020. În funcţie de contribuţiile primite, Comisia va prezenta propuneri legislative adecvate care să abordeze efectele de denaturare ale subvenţiilor străine asupra pieţei unice.