În decursul deceniului trecut, țările UE și-au îmbunătățit sistemele de învățământ în domenii-cheie, dar au atins doar unul dintre cei cinci indicatori de referință stabiliți pentru 2010, conform raportului Comisiei Europene privind progresele înregistrate în învățământ și formare, dat publicității astăzi.
Statele membre ale UE au reușit să-și îndeplinească obiectivul de a crește numărul de absolvenți de discipline matematice, științifice și tehnologice, printr-o creștere de 37 % din 2000 – depășind cu ușurință obiectivul de 15 %. S-au înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce privește reducerea abandonului școlar, creșterea numărului de elevi absolvenți de învățământ secundar superior, îmbunătățirea competențelor de citire, precum și în creșterea procentajului adulților care participă la învățământ sau formare.
Însă diferențele între fete și băieți rămân semnificative, atât în ceea ce privește rezultatele, cât și în ceea ce privește alegerea materiilor. De exemplu, fetele au rezultate mai bune decât băieții la citire, iar băieții înregistrează cele mai multe cazuri de abandon școlar timpuriu. Bărbații sunt mai mulți decât femeile printre absolvenții de discipline matematice, științifice și tehnologice.
Androulla Vassiliou a afirmat: „Vestea bună este că nivelul educației în Europa a crescut considerabil. Mai mulți tineri absolvă învățământul secundar și învățământul superior decât acum zece ani. Dar abandonul școlar timpuriu continuă să reprezinte o problemă care afectează un tânăr din șapte în Uniunea Europeană și unul din cinci elevi are în continuare competențe reduse de citire la vârsta de 15 ani. Iată de ce învățământul și formarea se numără printre obiectivele esențiale ale strategiei Europa 2020. Avem nevoie de eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a ne îndeplini obiectivele comune europene.”