Autosesizarea Colegiului Medicilor Stomatologi

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, organism profesional cu responsabilități delegate de autoritatea de stat în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, prin reprezentantul său legal, luând în considerare nevoia de informare publică vizând măsurile dispuse de către organismul profesional în incidentul de extremă gravitate produs într-o unitate sanitară situată pe raza municipiului Pitești, jud. Argeș, cu directă referire la modul efectiv de exercitare a atribuțiilor anterior menționate, emite prezentul comunicat”, au tranmis aceștia.

Intervenția comisiei de disciplină. Condoleanțe transmise familiei

„Prin care aduce la cunoștința tuturor celor interesați următoarele:

În prezenta cauză, Colegiul Medicilor Stomatologi s-a autosesizat, în limita competențelor conferite de lege, fiind inițiată procedura disciplinară împotriva membrilor corpului profesional implicați în incident, ancheta urmând a fi făcută, cu imparțialitate, de către completul comisiei de disciplină învestit cu soluționarea cauzei.

Facem precizarea că, potrivit prevederilor legale, în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România poate fi angajată exclusiv răspunderea disciplinară a membrilor săi, medicul stomatolog răspunzând disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesiei de medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog, a regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMSR, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale instituției CMSR. Subliniem că răspunderea disciplinară a medicului stomatolog nu exclude nici răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.

Totodată, arătăm că în activitatea comisiilor de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România nu intră analiza îndeplinirii condițiilor specifice angajării răspunderii civile, respectiv analiza cazurilor de malpraxis, nefiind competente funcțional să se pronunțe asupra acestora, pentru acestea competența atribuită legal revenind fie Comisiei de Monitorizare și Competență profesională pentru Cazurile de Malpraxis, care funcționează în cadrul Direcției de Sănătate Publică, în baza Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1343/2006, cu modificările și completările ulterioare (disponibil în Monitorul Oficial, Partea I nr. 970 din 05 decembrie 2006), fie instanței de judecată.

În numele Colegiului Medicilor Stomatologi din România transmitem sincere condoleanțe familiei micului pacient care și-a pierdut viața în acest tragic incident”, este menționat în comunicatul acestora.