Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  (C.N.V.M.)  a aprobat, în şedinţa din data de 31 ianuarie 2008, emiterea unei dispuneri de măsuri, precum şi modificările Codului SC Bursa de Valori Bucureşti SA şi ale Codului SC Depozitarul Central SA.

Prin aceasta se instituie o serie de reguli privind tranzacţionarea şi operaţiunile post-tranzacţionare aplicabile emitenţilor persoane juridice străine din spaţiul european ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate şi pe pieţele reglementate din alte state membre ale Uniunii Europene, iar valorile mobiliare nu au fost admise pentru prima dată pe piaţa reglementată din România.

Principalele modificări vizează introducerea mecanismului fără prevalidare a instrumentelor financiare şi a conturilor globale, precum şi a regulilor aplicabile formatorilor de piaţă.

Data: 31 ianuarie 2008

Sursa: CNVM