Emitentul va plăti acţionarilor dividendele aferente anului 2015, utilizând serviciul naţional lansat de Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,0064 lei. 

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 6 septembrie 2016. Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 20 septembrie 2016. 

Pentru acţionarii care sunt clienţi ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar în contul deschis la participantul respectiv. 

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.  Agerpres