Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  (C.N.V.M.)  a aprobat, în şedinţa din data de 31 ianuarie 2008, regimul de tranzacţionare a  contractelor futures având ca activ suport acţiuni, ce urmează să se  tranzacţioneze la Bursa de Valori Bucureşti SA.

Preţul final de decontare a acestor instrumente financiare derivate se va calcula pe baza preţului mediu ponderat cu volumul tranzacţiilor încheiate pe piaţa reglementată la vedere în ultima zi de tranzacţionare (ziua scadenţei).

Preţul zilnic de decontare a contractelor futures având ca suport acţiuni va fi determinat pe baza preţului de licitaţie al contractului futures stabilit în baza algoritmului de fixing în cadrul etapei de închidere din ziua curentă.

Data: 31 ianuarie 2008

Sursa: CNVM