Acest model va fi aplicat numai pentru acţiunile companiilor româneşti tranzacţionate pe piaţa reglementată şi selectate conform criteriilor definite de BVB. Selecţia acţiunilor pentru modelul de licitaţie se va baza pe criterii cantitative, cum ar fi: valoarea medie de tranzacţionare, numărul mediu de tranzacţii, frecvenţa de tranzacţionare.

În data de 12 februarie 2015, BVB va publica lista acţiunilor alocate pentru modelul de licitaţie, întocmită conform evaluării criteriilor luate în considerare, pe baza datelor înregistrate în ultimul trimestru, respectiv noiembrie 2014 – ianuarie 2015.

Perioada minimă pentru care o acţiune va fi tranzacţionabilă în cadrul unui model de tranzacţionare este de 3 luni.

Potrivit datelor BVB, modelul de licitaţie îmbunătăţeşte tranzacţionarea acţiunilor cu lichiditate mai redusă şi facilitează determinarea preţurilor de tranzacţionare, oferind premise pentru o metodă echilibrată de descoperire a preţului. Modelul se bazează pe concentrarea ordinelor (reprezentând lichiditatea disponibilă) la momente specifice de timp în decursul şedinţei de tranzacţionare.

"Noua abordare cu privire la executarea tranzacţiilor constă în disponibilitatea a două modele de tranzacţionare pentru acţiunile din cadrul pieţei reglementate: modelul de tip 'tranzacţionare continuă' (modelul curent de tranzacţionare) şi modelul de licitaţie. O acţiune se poate tranzacţiona numai în cadrul unui singur model de tranzacţionare", precizează BVB.

Modelul de licitaţie este un model nou de tranzacţionare, care constă în sesiuni distincte pentru introducerea şi administrarea ordinelor, fără înregistrarea tranzacţiilor, chiar dacă sunt întrunite condiţiile de execuţie, fiecare dintre acestea fiind urmate de o sesiune în care algoritmul de fixing este aplicat şi tranzacţiile sunt înregistrate, dacă sunt îndeplinite condiţiile de execuţie. Acest model de licitaţie se va aplica numai în piaţa principală a acţiunilor selectate, conform criteriilor specificate de BVB.

"BVB va evalua periodic oportunitatea de a aloca o acţiune pentru modelul de licitaţie sau de a realoca o acţiune din cadrul modelului de licitaţie pentru modelul de tranzacţionare continuă sau de a menţine o acţiune în cadrul modelului de licitaţie, conform criteriilor de selecţie luate în considerare de BVB. Acest model se aplică numai pentru acţiunile companiilor româneşti, iar BVB va disemina public informaţiile specifice corespunzătoare fiecărei revizuiri. Selecţia acţiunilor pentru modelul de licitaţie se va baza pe criterii cantitative, cum ar fi: valoarea medie de tranzacţionare, numărul mediu de tranzacţii, frecvenţa de tranzacţionare", menţionează BVB.

Bursa de Valori Bucureşti administrează pieţe de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme alternative, şi furnizează o gamă variată de servicii participanţilor la pieţele financiare. Bursa de Valori Bucureşti este o companie listată pe propria piaţă din 2010.

SURSA: Agerpres