Conform Prognozei pe termen mediu 2014-2017 – scenariul pentru programul de convergenţă, în 2014 Produsul Intern Brut se va ridica la 662,3 miliarde lei, iar în 2015 la 698,6 miliarde lei.

În Prognoza de iarnă 2014, CNP estima o creştere a PIB cu 2,3% în acest an şi cu 2,5% în 2015.

Pentru 2016 şi 2017, CNP îşi menţine prognoza din iarnă, ce prevedea o creştere de 3%, respectiv de 3,3%.

Pe de altă parte, Comisia Naţională de Prognoză estimează că, în acest an, consumul final va creşte cu 2%, iar în 2015 cu 2,6%, consumul individual al gospodăriilor se va majora cu 2%, respectiv cu 2,7%, iar cel colectiv efectiv al administraţiei publice cu 1,6, atât în 2014, cât şi în 2015.