Pentru lotul 1: sector Comarnic – Predeal a fost depusă o singură ofertă de către Asocierea SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostarde SRL, însă aceasta a fost anulată de comisia de evaluare ca fiind neconformă, în timp ce loturile 3, 4 şi 5 se află în acest moment în procedură de revizuire Studiu de Fezabilitate. 

"Procedura de atribuire 'Proiectare şi execuţie Autostrada Bucureşti – Braşov, Tronson Comarnic-Braşov" Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300 a fost anulată de autoritatea contractantă, întrucât potrivit Raportului procedurii aprobat de directorul general, oferta prezentată de Asocierea SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostarde SRL a fost declarată de comisia de evaluare neconformă, ofertantul nerăspunzând la solicitarea de clarificări a comisiei de evaluare", se arată în comunicat.. 

Compania de drumuri a iniţiat în16 iulie 2015 procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: 'Proiectare şi execuţie Autostrada Bucureşti – Braşov, Tronson Comarnic-Braşov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 şi Drum de Legătură' prin publicarea în SEAP a Anunţului de participare nr.161290. Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 13 octombrie 2015. 

CNADNR precizează că Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 şi Drum de Legătură este în etapa evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, iar loturile 3, 4 şi 5 sunt în acest moment în procedură de revizuire Studiu de Fezabilitate. 

AGERPRES