Ajutoarele sociale vor fi acordate  persoanelor singure sau familiilor care au venituri mici. În ceea ce privește acordarea ajutorului de încălzire, guvernanții au decis să acorde dreptul de a beneficia de acesta mai multor persoane, încă de la începutul acestui an.

Nici pensionarii nu fac excepție de la anumite măsuri de îmbunătățire a nivelului de trai. Aceștia au dreptul la pensia minimă garantată, care de altfel va crește în această toamnă, scrie avocat.net.

 

Cine poate lua venitul minim garantat

 

Alocația familiei poate fi obținută chiar dacă unul dintre copii are multe absențe nemotivate. În familiile cu mai mulți copii, dacă unul dintre aceștia are mai mult de 20 de absențe nemotivate, atunci el nu este luat în calcul pentru acordarea ajutorului social, dar absențele sale nici nu pot cauza pierderea întregii alocații pentru familia respectivă.

Cu toate acestea, părinții pot solicita alocația și pentru acel copil care repetă anul școlar sau care a lipsit nemotivat de mai bine de 20 de ori, dar numai după începerea anului școlar/semestrului următor.

Alocația se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. Aceste documente trebuie depuse de reprezentantul familiei la primăria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.

Cine poate lua ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, reglementat prin OUG nr. 70/2011, reprezintă un ajutor lunar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), iar acesta poate fi solicitat atât de persoanele care locuiesc singure cât și de familiile cu mai multe persoane. Ca și celelalte două tipuri de ajutoare sociale la care ne-am referit mai sus, și acesta se acordă tot celor cu venituri mici (consumatori vulnerabili). De la 1 ianuarie 2019, dreptul de a primi ajutorul de încălzire revine și persoanelor singure/familiilor cu venituri între 615 și 750 de lei, conform OUG nr. 114/2018.

Ajutorul este acordat, mai exact, pentru principalul sistem de încălzire al locuinței și de el se pot bucura consumatorii de energie termică în sistem centralizat, de energie electrică, de gaze naturale și de lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Și în acest caz, cuantumul ajutorului diferă în funcție de cum se raportează venitul minim la ISR, dar și după tipul de sistem de încălzire. Pentru a putea beneficia de acoperirea parțială sau integrală a cheltuielilor cu încălzirea, veniturile trebuie să se situeze în aceste limite:

  • în cazul energiei termice: ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar/membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);
  • în cazul gazelor naturale, energiei electrice și lemnelor, cărbunilor și combustibililor petrolieri: limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană singură/familie trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,500 ISR (750 lei); limita superioară a venitului a crescut chiar la începutul acestui an, prin OUG nr. 114/2018, de la 615 lei, cât era înainte.

Cei care vor să beneficieze de acest ajutor depun, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria în raza căreia se află locuința lor, până la data de 15 octombrie.

Indemnizaţia socială pentru pensionari

Indemnizația socială pentru pensionari, așa cum e definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009, se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puțin această valoare.

De la 1 septembrie 2019, valoarea minimă este 704 lei, fiind majorată de la 640 de lei.

Când se dă ajutorul de deces

Ajutorul de deces este un drept bănesc ce se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora, iar suma se acordă potrivit legii ce stabilește bugetul asigurărilor sociale. Astfel, în 2020:

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul este de 5.429 de lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.715 lei.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces, acestea sunt prevăzute pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Plata ajutorului de deces este făcută de către casa teritorială de pensii, indiferent dacă persoana decedată era angajată sau la pensie.