Astfel, construcţiile, care au o pondere de circa şapte procente în formarea PIB, au scăzut, faţă de perioada ianuarie-septembrie 2009, cu 13,3%. În același timp, serviciile, care sunt estimate a produce 49% din PIB, s-au redus cu 2,2%. Un impact mult mai scăzut l-a avut agricultura (-5,4%, însă la o pondere în PIB de numai 6%). Nici consumul final nu au ajutat prea mult PIB-ul, acesta reducându-se cu 1,9% în cazul populaţiei și cu 2,2% în cazul administraţiei publice.
Singurii indicatori care au mai atenuat scăderea au fost valoarea adăugată brută din industrie, care s-a majorat cu 4,8% faţă de primele trei trimestre din 2009 (domeniul are o pondere de peste 20% în formarea produsului intern brut). De asemenea, evoluţia exportului net, ca urmare a creşterii mai accentuate a exporturilor de bunuri şi servicii (+14,6%) comparativ cu cea a importurilor (11,9%), a jucat un rol pozitiv.