Cheltuielile totale efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în anul 2007, au însumat 2,177 miliarde lei, reprezentând o pondere de 0,54% din produsul intern brut, comparativ cu 0,46% în anul 2006.

În anul 2007, a continuat preocuparea  pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare, ponderea cheltuielilor de capital a crescut cu 4,3 puncte procentuale faţa de anul 2006. 

Din cheltuielile totale şi curente pentru cercetare-dezvoltare, în proporţie egală, respectiv circa 45% sunt destinate cercetării cu caracter aplicativ şi cercetării cu caracter fundamental şi sub 10% dezvoltării experimentale. 

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în anul 2007, ponderea cea mai ridicată o deţin fondurile publice (67,1% faţă de 64,1% în anul 2006), urmate de sursele de la întreprinderi  (26,9% faţă de 30,4%).

Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitÇŽţile din sectorul guvernamental (42,8%), urmate de unitÇŽţile din sectorul învÇŽţÇŽmânt superior (30,7%) şi unitÇŽţile din sectorul întreprinderi (26,4%).

Intensitatea cercetării (calculată ca raport între cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare şi produsul intern brut) în anul 2007, a înregistrat  o pondere de 0,54%, comparativ cu 0,46% în anul 2006. 
Cheltuiala provenită din  fondurile  publice deţine o pondere în produsul intern brut de 0,36% în anul 2007, faţă de 0,29% în anul 2006.

La 31 decembrie 2007, lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare 42.484 persoane (din care 19.544 erau  femei, reprezentând 46%), comparativ cu 42.220 salariaţi la 31 decembrie 2006 (din care 19.167 erau  femei, reprezentând 45,4%).

Sursa: INS