Alocaţiile de la buget pentru investiţii se ridică la 5,497 miliarde lei, din care 1,413 miliarde lei alocaţii aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori.

Veniturile CNADNR sunt estimate la 6,725 miliarde lei, iar cheltuielile la 6,497 miliarde lei, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit fiind de 157,91 milioane lei.

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la 236,224 milioane lei, din care 185,883 milioane lei cheltuieli de natură salarială.

Numărul de personal prognozat la finele anului este de 6.035 persoane, iar câştigul mediu lunar pe salariat se ridică la 2.577,41 lei.

Plăţile restante sunt estimate la 168,315 milioane lei, iar creanţele restante la 82,118 milioane lei. AGERPRES