Anul trecut, România a cheltuit peste 3,476 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Astfel, la finele lui 2015, îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 43.448 salariaţi, număr în uşoară creştere faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2014. În anul 2015, au fost cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în cele patru sectoare de performanţă peste 3,476 miliarde lei, din care 2,762 miliarde lei cheltuieli curente, respectiv 79,4%, şi 714,8 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 20,6%. Ponderea cheltuielilor de capital pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare a crescut cu 7,8 puncte procentuale în anul 2015, faţă de anul 2014.

Totodată, potrivit INS, anul trecut, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 50% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 6 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2014. Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au înregistrat o scădere de 5,3 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2014, respectiv de la 35,3% la 30%. Cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au scăzut cu 0,7 puncte procentuale, de la 20,7% la 20%. După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2015, fondurile publice au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 41,7%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 37,3%.

Conform Institutului, din fondurile publice, cele mai mari sume au primit unităţile din sectorul guvernamental (61,2%), urmate de unităţile din sectorul învăţământ superior (23,9%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (37,9%), sectorul guvernamental (32,8%) şi sectorul învăţământ superior (29,0%).

Intensitatea cercetării, calculată ca raport între cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare şi Produsul Intern Brut, în anul 2015, a crescut cu 0,10 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2014.

La 31 decembrie 2015 lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare 43.448 persoane, din care 19.913 erau femei, reprezentând 45,8%. Datele INS mai arată că după nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2015, 36.666 aveau studii superioare (84,4% din total), iar 6.782 aveau alt nivel de pregătire, exclusiv superioară (15,6%). În anul 2015, numărul persoanelor cu studii doctorale şi postdoctorale care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 17.267 persoane, număr relativ constant cu cel din 2014, din care femei 8.350, respectiv 48,4%. Din salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare, în anul 2015, după orele efectiv lucrate, 72,1% au lucrat normă întreagă de timp.