În aceste condiţii, se va stinge parţial, cu suma respectivă, datoria pe care CFR Marfă o are de achitat către CFR, iar ANAF îşi va încasa creanţa de la CFR Marfă.

Totodată, proiectul de act normativ prevede stingerea, prin conversie în acţiuni, a creanţelor principale şi accesoriilor aferente, inclusiv accesoriile aferente celor stinse cu întârziere, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi orice alte creanţe administrate de ANAF, individualizate în titluri de creanţă emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, datorate de CFR Marfă la această dată şi neachitate la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Conversia creanţelor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acţiunilor, potrivit proiectului de ordonanţă.

Sumele încasate în cazul vânzării acţiunilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ se virează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi la fondul de risc până la concurenţa sumelor stinse, actualizate cu indicele preţurilor de consum.

Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, declara, la începutul lunii mai, că autorităţile române au acordurile de principiu din partea instituţiilor financiare internaţionale şi a Comisiei Europene pentru ştergerea datoriilor CFR Marfă către statul român, a căror valoare este în jur de 1,5 miliarde de lei, mult mai mare decât cea a activelor societăţii.

‘Noi am început demersurile pentru anularea datoriilor (CFR Marfă – n.r.) către stat. Avem acordurile de principiu din partea instituţiilor financiare internaţionale şi ale CE. Avem acordul verbal al DG Competition”, a spus ministrul, după încheierea procedurii de deschidere a ofertelor pentru precalificarea potenţialilor investitori pentru CFR Marfă.

Potrivit acestuia, valoarea datoriilor totale ale CFR Marfă depăşeşte două miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei sunt datorii către statul român.

‘Aceste datorii sperăm să fie şterse în următoarea perioadă. Aceste datorii sunt mult mai mari decât activele companiei”, a adăugat el.

Şeful de la Transporturi a explicat că, după anularea datoriilor, va putea fi ridicat sechestrul asigurator al ANAF pus pe activele CFR Marfă, iar apoi o parte din acestea vor fi trecute la CFR.

‘Nu au fost active trecute la CFR SA. Vor fi trecute după ce ANAF va ridica sechestrul asigurător, pentru că pe toate activele CFR Marfă există sechestru asigurător de la ANAF. Acest sechestru poate fi ridicat, conform legii, abia după anularea datoriilor. Sechestrul a fost pus pe clădiri, terenuri, dană, feriboturi, pe active în general. Vom transfera pe CFR SA ce este important”, a precizat Fenechiu.
Din cauza veniturilor insuficiente obţinute din activitatea de transport feroviar de marfă, CFR Marfă a înregistrat, la 31 decembrie 2012, o pierdere cumulată pentru perioada 2008 – 2012 în valoare de 1,55 miliarde de lei, iar pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2013 pierderea înregistrată este de 89,522 milioane de lei. Acumularea acestor datorii a avut loc, potrivit expunerii de motive din proiectul de ordonanţă, din cauză că, începând cu trimestrul IV 2008, societatea a resimţit efectele crizei economico-financiare mondiale care a afectat România, pierzând 10% din prestaţie şi terminând anul cu o pierdere brută de 169,4 milioane de lei. În anul 2009, prestaţia şi veniturile au scăzut abrupt cu circa 40% faţă de anul 2008, în condiţiile declinului pieţei de transport de marfă. Pe fondul diminuării veniturilor, societatea a început să înregistreze arierate către bugetul general consolidat şi către alţi creditori, ceea ce a generat cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi pentru neplata la scadenţă a datoriilor. Arieratele au fost generate şi în urma plăţii sumelor câştigate în instanţă de salariaţi şi foşti salariaţi pentru drepturi neachitate în perioada 2008 – 2012, pentru care există sentinţe definitive.

CFR Marfă a înregistrat pierderi anuale şi datorii restante către bugetul general consolidat de stat, respectiv către alţi creditori, care s-au perpetuat an de an până la nivelul anului 2012. La data de 31 decembrie 2012, societatea înregistra arierate în valoare de 1,57 miliarde de lei, din care 876,92 milioane de lei către bugetul consolidat al statului.

La data de 28 mai 2013, datoriile totale către ANAF sunt în valoare de 1,51 miliarde de lei, incluzând accesorii calculate până la data de 17 mai 2013.

‘Scopul proiectului de act normativ este de a realiza echilibrarea economico – financiară a societăţii în vederea creşterii atractivităţii la privatizare, iar proiectul de act normativ este necesar pentru realizarea conversiei datoriilor societăţii CFR Marfă către ANAF în acţiuni deţinute de statul român prin intermediul Ministerului Transporturilor’, se menţionează în motivare. AGERPRES