'Conform misiunii asumate, CEC Bank continuă să susţină cu precădere IMM-urile, agricultura şi administraţiile publice locale. O atenţie deosebită este acordată cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene. Pentru anul 2017 ne-am propus o creştere a activităţii, în special în zona creditării, cu impact vizibil asupra creşterii eficienţei. La data de 30 aprilie 2017, Banca a obţinut un profit brut de circa 91 milioane lei, în linie cu obiectivele asumate', a spus Gheţea. 

CEC Bank a avut în 2016 o cotă de piaţă de 7,16% din total active bancare, 'în condiţiile în care piaţa bancară din România a fost extrem de dinamică pe segmentul de achiziţii şi fuziuni, precum şi în condiţiile în care unele bănci din sistem au beneficiat de majorări ale capitalului social din partea acţionarilor'. 

'Astfel, CEC Bank a încheiat anul 2016 cu o valoare totală netă a bilanţului de 28,162 milioane lei, în creştere cu 2,4% faţă de anul 2015. În anul 2016, portofoliul de credite în sold aferent clienţilor persoane juridice a crescut cu circa 2,5%, în timp ce la nivelul sistemului bancar, acelaşi indicator a înregistrat o scădere cu 1,4% faţă de anul 2015. De asemenea, Banca şi-a majorat şi portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice, care a înregistrat o creştere cu circa 10% în anul 2016 faţă de anul precedent. În ambele cazuri însă, creşterea reală a soldului aferent acestor credite a fost de circa 12%, dar aceasta a fost diminuată de operaţiunile de reducere directă a valorii contabile brute a creditelor ('write-off')', se arată în document. 

În ceea ce priveşte volumul de credite noi acordate în anul 2016, acesta a crescut faţă de anul 2015 cu 23,6%, în timp ce creşterea înregistrată de sistemul bancar a fost de 5,5%. 

'Activitatea de creditare a înregistrat însă un ritm de creştere mult mai intens decât imaginea pe care o oferă soldurile din bilanţ, întrucât creditele acordate clienţilor care activează în agricultură sunt acordate şi rambursate integral în cursul anului, iar unele dintre creditele aprobate în anul 2016 şi neutilizate până la 31 decembrie 2016 nu sunt reflectate în soldul bilanţier. Continuând politica de susţinere a absorbţiei de Fonduri Europene, Banca a finanţat până la sfârşitul anului 2016 un număr de 37.183 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea însumată a granturilor se ridică la peste 12,116 milioane lei', informează CEC Bank. 

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat o creştere cu 1,7% faţă de anul precedent. 

'Banca a obţinut un profit brut de 15,8 milioane lei, în pofida condiţiilor generate de creşterea semnificativă a cheltuielilor cu ajustările pentru deprecierea creditelor neperformante, necesare pentru conformarea la cerinţele prudenţiale recomandate de Banca Centrală Europeană şi de Banca Naţională a României', conform comunicatului citat. 

AGERPRES