'În cadrul procesului colectiv iniţiat de un grup de clienţi, reprezentaţi de avocatul Gheorghe Piperea, împotriva BCR, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat pe data de 18 decembrie 2014, stabilind prin hotărâre lipsa de clauze abuzive în contractele de credit cu dobândă variabilă contractate de clienţi la BCR', arată reprezentanţii băncii, într-un comunicat. Totodată, sentinţa Curţii de Apel obligă grupul de clienţi la plata a 219.369 lei reprezentând cheltuieli de judecată în fond şi apel. Această obligaţie va reveni unui număr de 124 de persoane rămase în litigiul cu banca, dintr-un număr iniţial de 206 reclamanţi. Restul clienţilor au renunţat la proces, în urma soluţionării diferendului cu banca pe cale amiabilă.

Într-un prim ciclu procesual, BCR a câştigat procesul însă, în recurs, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis cauza spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti, considerând că motivarea primei decizii este sumară faţă de numărul de contracte de credit analizate. În rejudecarea apelului, Curtea de Apel Bucureşti a decis în unanimitate corectitudinea clauzelor contractuale privind dobânda variabilă şi cu majoritate corectitudinea clauzelor privind comisioanele.

BCR precizează că majoritatea dosarelor având ca obiect acţiuni colective formulate împotriva BCR au fost respinse ca neîntemeiate atât în fond cât şi în apel la Curtea de Apel Bucureşti, pe baza motivaţiilor că 'toţi clienţii au avut posibilitatea să reflecteze asupra condiţiilor de creditare şi a costurilor, clienţii au avut posibilitatea negocierii nivelului de dobândă, inclusiv a tipului de dobândă, comisioanele de administrare şi riscuri intră în costul total al creditului pe care consumatorul l-a contractat prin demers propriu'.

'În condiţiile existenţei unor nemulţumiri sau a situaţiei de a fi declanşate litigii, atitudinea băncii a fost mereu aceea de parteneriat şi reconciliere amiabilă, constatând cu dezamăgire inflamarea permanentă a conflictului şi lipsa orientării către soluţii mutual benefice din partea avocaţilor grupurilor de clienţi, cel mai probabil interesaţi în principal de a profita financiar de pe urma intermedierii litigiilor între consumatori şi bănci. Pentru a contracara aşteptările false şi instigările conflictuale iniţiate de către o serie de avocaţi, BCR evidenţiază în special faptul că evaluarea naturii abuzive a clauzelor din contracte nu se asociază cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi plată şi nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, singurul aspect verificabil de către instanţe fiind măsura în care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj uşor inteligibil', se mai arată în comunicatul citat.

BCR precizează că respectă legea, cadrul de reglementare şi rolul autorităţilor de protecţie a drepturilor consumatorilor, însă nu va da satisfacţie celor care încalcă angajamentele contractuale asumate şi va contracara cu fermitate toate pretenţiile pe care le consideră lipsite de valabilitate.

Potrivit reprezentanţilor băncii, 'instabilitatea şi neclaritatea cadrului legal pot paraliza finanţarea economiei, precum şi faptul că, în mod relevant, majoritatea cauzelor ajunse la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care au vizat dobânda variabilă, s-au soluţionat irevocabil în favoarea BCR pe baza motivaţiilor potrivit cărora este incorectă constatarea identităţii între "dobânda de referinţă variabilă" şi EURIBOR'. 'Nicio instanţă nu are permisiunea de a trece peste termenii conveniţi de părţi în contract, interpretând greşit sau atribuind alt înţeles angajamentului contractual al părţilor, toate clauzele din contractele supuse analizei sunt clare şi exprimă voinţa reală a părţilor, care au convenit în privinţa modului de determinare a dobânzii variabile', subliniază sursa citată.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, cu active de 14,4 miliarde euro.

AGERPRES