Situaţia încasărilor din TVA la buget a fost dezastruoasă în prima jumătate a anului. Consiliul Fiscal, entitatea independentă împuternicită să analizeze situaţia bugetară, constată o nerealizare de 485 milioane de lei a programului de încasări faţă de planurile iniţiale.

O altă problemă remarcată de Consiliu, care a devenit vizibilă începând din septembrie 2011, este volatilitatea lunară foarte mare a rambursărilor de TVA. Mai exact, la fiecare sfârşit de trimestru Finanţelor returnează companiilor sume mult mai reduse decât în lunile anterioare (aşa cum se observa în grafic).

În opinia Consiliului Fiscal, reducerea discreţionară a rambursărilor este utilizată, probabil, în scopul atingerii ţintelor trimestriale de deficit bugetar pe metodologia cash". O astfel de "volatilitate" ajută statul să îmfumuseţeze artificial cifrele bugetare, dar afectează contribuabilii, punându-le în pericol situaţia financiară. Consiliul fiscal recomandă "reducerea acestei volatilităţi a rambursărilor de TVA, aceasta fiind de natură să influenţeze negativ lichiditatea şi situaţia financiară generală a companiilor beneficiare de rambursări de TVA."

"Artificiile" trimestriale nu au putut îmbunătăţi însă şi situaţia execuţiei bugetare la şase luni. Evoluţia extrem de slabă a încasărilor la TVA a fost influenţată negativ de scăderea consumului final al gospodăriilor populaţiei în prima parte a anului (-0,3% în termeni reali în primul trimestru 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior) şi de scăderea importurilor extra-UE (-16,0% în ianuarie – iunie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012).