De asemenea, descentralizarea administrativă trebuie însoţită de descentralizarea resurselor financiare: succesul întregului proces este condiţionat de acest factor.

“Statul trebuie să garanteze un cost real al serviciilor pentru cetăţeni, care trebuie să fie peste tot acelaşi. Altfel, unii oameni politici vor dori să ofere servicii mai bune celor care i-au ales, însă costurile acestora vor fi suportate de toată ţară – aşa, nu vom mai putea controla deficitul public, iar datoriile vor fi din ce în ce mai mari. În acelaşi timp, controlul deficitului public nu trebuie să scadă calitatea serviciilor oferite cetăţenilor de către stat – de aceea trebuie stabilit un cost uniform al serviciilor: un pat de spital trebuie să aibă acelaşi cost în orice regiune, acest lucru trebuie să fie garantat de către stat”, a subliniat preşedintele CoR, în timpul unei întâlniri cu oficialii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice unde au discutat despre regionalizare-descentralizare.

Acesta, care este şi preşedinte al Regiunii (Comunităţii Autonome) Murcia din Spania, a prezentat sistemul administrativ al statului spaniol, bazat pe mai multe niveluri: 17 regiuni (denumite “comunităţi autonome”) şi foarte multe municipii, zone metropolitane. Fiecare regiune are propria capitală şi o structura politică unicamerală, aleasă prin vot universal, cu competenţe de coordonare a serviciilor municipale şi de planificare strategică, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale în regiune. Municipiile au personalitate juridică şi puteri executive, cu competenţe în sănătate, transport, servicii comunale.

Totodată, Ramon Luis Valcarcel Siso a subliniat că instituţiile europene, inclusiv Comitetul Regiunilor, susţin proiectul regionalizării şi descentralizării iniţiat de guvernul român. ”Regionalizarea din România este un lucru foarte bun, aplaudat de toată lumea în Europa. Descentralizarea este cel mai bun lucru pentru apropierea de cetăţean: elimina birocraţia şi generează bunăstare. De pe urmă regionalizării vor câştiga cel mai mult cetăţenii, dar e foarte important că, în final, ei să simtă, în continuare, că sunt români”, a subliniat oficialul.

În ce priveşte modelul optim al regionalizării, Ramon Luis Valcarcel Siso consideră că sistemul cel mai bun este cel care ia în considerare caracteristicile ţării şi nevoile ansamblului populaţiei şi că, pentru realizarea procesului de regionalizare-descentralizare, trebuie să se facă apel şi la resursele europene.