Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești – UNEJ a anunțat că nu se fac evacuări și alte tipuri de executări silite directe pe perioada stării de urgență.

În consecință, un chiriaș, fie că stă într-o casă, fie într-un într-un apartament, nu poate fi dat afară în mod silit nici dacă nu mai are posibilitatea să își plătească datoria către proprietar.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea stării de urgență cu încă 30 de zile. Prin urmare, chiriașii pot beneficia de această situație până în data de 14 mai.

Ce spune Codul civil

În practică, există două variante în ceea ce privește perioada pe care a fost încheiat un contract de închiriere: pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

Iar Codul civil prevede că proprietarul poate să-i ceară chiriașului să părăsească imobilul cu minimum 60 de zile înainte sau cu minimum 15 zile înainte, dacă în contract nu e specificat nimic referitor la perioada închirierii.

Prima variantă se aplică atunci când intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare,  iar cea de-a doua intervine dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.

Atunci când contractul prevede un termen de închiriere, proprietarul poate să îi ceară chiriașului să elibereze locuința, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 60 de zile.

Apelul la instanța de judecată

Dacă, în urma notificării primite de la proprietar, un chiriaș refuză să părăsească apartamentul/casa, primul va trebui să apeleze la instanță. În cazul neplății chiriei, dacă a înregistrat contractul de închiriere, acesta devine titlu executoriu și proprietarul îl poate folosi direct, la executor, pentru a evacua chiriașul rău-platnic.

Lucrurile devin însă mult mai complicate pentru proprietar, dacă nu există o înțelegere scrisă, deci nu s-a încheiat un contract de închiriere.

Proprietarul nu va putea scăpa de chiriaș decât în baza unei hotărâri judecătorești.

Iar decretul prin care s-a prelungit starea de urgență în România, pe fondul epidemiei de coronavirus, prevede că doar procesele penale care au caracter de urgență se vor ține, restul fiind suspendate până la revenirea situației la normal.