Autoritatea de Supraveghere Financiară a dat publicităţii “Raportul privind evoluţia sistemului de pensii private la 31 martie 2019”. Astfel, la finalul lunii martie 2019, Pilonul II de pensii private obligatorii avea 7 fonduri de pensii, 7 administratori, 7.308.928 de participanți şi active nete în valoare de 51,06 miliarde de lei, în timp ce Pilonul III de pensii private facultative avea 10 fonduri de pensii, 8 administratori, 479.700 de participanți şi active nete în valoare de 2,12 miliarde de lei. Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a atins 53,21 miliarde de lei (11,17 miliarde de euro), în creștere cu 7,28% față de luna decembrie 2018. Valoarea activelor totale la 31 martie 2019 reprezenta 5,50% din PIB.

Pilonul II de pensii avea la finalul lunii martie 2019 cu 0,81% mai mulţi participanţi decât la finele anului 2018, în timp ce pentru Pilonul III avansul a fost mai mare, de 1,25%. Pentru Pilonul II, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 martie 2019 a fost de 170,43 lei, înregistrând o creștere de 6,69% comparativ cu decembrie 2018. Astfel, după ce în aprilie 2018 (145,89 lei) s-a înregistrat cea mai mică valoare din intervalul martie 2018 – martie 2019, contribuția medie pe participant a crescut în lunile următoare, până la 177,83 lei în februarie 2019. Pentru Pilonul III, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 martie 2019 a fost de 117,96 lei, în scădere cu 13,96% comparativ cu decembrie 2018. Totodată, această valoare a fost cea mai mică din intervalul martie 2018 – martie 2019, cea mai mare valoare fiind cea înregistrată în ianuarie ac., de 149,95 lei.

În funcție de regiunile de dezvoltare ale României, cei mai mulți participanți pentru care au fost virate contribuții la fondurile de pensii administrate privat în luna martie 2019 lucrau în București: 19,26%, cu 26,24% din total contribuții virate. Cele mai bine reprezentate regiuni de dezvoltare au fost: București – Ilfov cu 21,08%, NORD-VEST cu 9,23% și CENTRU cu 9,21%, cele trei regiuni reprezentând 39,53% dintre participanții pentru care s-au virat contribuții și 46,71% din contribuțiile virate.

La 31 martie 2019, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 7.101 lei, respectiv o creștere de 6,45% față de decembrie 2018. Valoarea medie a unui cont al participanților la sistemul pensiilor facultative era de 4.788 lei, respectiv o creștere de 4,84% comparativ cu decembrie 2018.

Structura portofoliilor fondurilor din Pilonul II era următoarea: titlurile de stat cu 61,30%, acțiuni 18,32% și alte active 20,38% (depozite bancare, obligațiuni corporative, obligațiuni organisme străine neguvernamentale, titluri de participare, obligațiuni municipale, fonduri de mărfuri și metale prețioase, instrumente de acoperire a riscului și alte sume). Pentru Pilonul III, structura era următoarea: titlurile de stat cu 58,34%, acțiuni 21,13% și alte active 20,53% (depozite bancare, obligațiuni corporative, obligațiuni organisme străine neguvernamentale, titluri de participare, obligațiuni municipale, fonduri de mărfuri și metale prețioase, private equity și alte sume).